Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Vstup Bulharska a Rumunska do Evropské unie

2. ledna 2007

Dne 1. ledna 2007 došlo k rozšíření Evropské unie (EU) o dva nové členské státy – Bulharsko a Rumunsko.

S platností od tohoto dne jsou národní centrální banky těchto zemí součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jejich guvernéři se stávají členy Generální rady Evropské centrální banky (ECB). Odborníci z těchto národních centrálních bank navíc mají status členů ve výborech ESCB, vždy když tyto výbory budou zasedat na úrovni celého ESCB. Vzhledem k tomu, že Smlouvy o přistoupení byly podepsány v dubnu 2005, účastnili se již guvernéři národních centrálních bank těchto zemí zasedání Generální rady jako pozorovatelé. Stejně tak odborníci z národních centrálních bank těchto nových členských států působili v roli pozorovatelů při zasedáních výborů ESCB.

Tyto země nezavedou euro okamžitě, ale až poté, co splní požadavky stanovené ve Smlouvě o založení Evropského společenství. Na rozdíl od Dánska a Spojeného království nemají tyto nové členské státy možnost rozhodnout se, že jednotnou měnu nezavedou.

ECB i Evropská komise připravují každé dva roky, nebo na žádost „členského státu, na který se vztahuje výjimka,“ tzv. konvergenční zprávy. Tyto zprávy představují základ pro rozhodnutí Rady EU, zda daný členský stát splňuje nezbytné podmínky pro přijetí eura.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média