Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad Euroopa Liiduga

2. jaanuar 2007

1. jaanuaril 2007 laienes Euroopa Liit (EL) kahe uue liikmesriigi, Bulgaaria ja Rumeenia võrra.

Sellest kuupäevast alates kuuluvad uute liikmesriikide keskpangad Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja nende keskpankade presidentidest saavad Euroopa Keskpanga (EKP) üldnõukogu liikmed. Lisaks saavad uute liikmesriikide keskpankade eksperdid EKPSi komiteedes täisliikme staatuse, kui need kogunevad EKPSi tasandil. Alates ühinemislepingu allakirjutamisest 2005. aasta aprillis on Bulgaaria ja Rumeenia keskpankade presidendid ja eksperdid osalenud vastavalt üldnõukogu istungitel ja komiteede tegevuses vaatlejana.

Uued liikmesriigid ei võta eurot kasutusele kohe, vaid alles pärast Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud nõuete täitmist. Erinevalt Taanist ja Ühendkuningriigist puudub Bulgaarial ja Rumeenial õigus ühisraha kasutuselevõtust loobuda.

Nii EKP kui ka Euroopa Komisjon koostavad lähenemisaruanded kas iga kahe aasta järel või sellise liikmesriigi taotlusel, mille suhtes on kehtestatud erand. Nende aruannete alusel otsustab ELi Nõukogu, kas asjaomane liikmesriik on täitnud euro kasutuselevõtuks vajalikud tingimused.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid