PRANEŠIMAS SPAUDAI

Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Europos Sąjungos

2007 m. sausio 2 d.

2007 m. sausio 1 d. Europos Sąjunga išsiplėtė prie jos prisijungus dviem naujoms valstybėms narėms – Bulgarijai ir Rumunijai.

Nuo tos dienos naujųjų valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (NCB) prisijungė prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS), o jų valdytojai tapo Europos Centrinio Banko (ECB) bendrosios tarybos nariais. Be to, šių NCB ekspertai turi narių statusą ECBS komitetuose, kai juose atstovaujama visa ECBS. Po Stojimo sutarčių pasirašymo 2005 m. balandžio mėn. dviejų naujųjų valstybių narių NCB valdytojai ir ekspertai dalyvauja atitinkamai Bendrosios tarybos ir komitetų posėdžiuose kaip stebėtojai.

Naujosios valstybės narės neįsives euro iškart po įstojimo. Tai jos padarys tada, kai atitiks Europos bendrijos steigimo sutartyje numatytus reikalavimus. Priešingai nei Danija ir Jungtinė Karalystė, dvi naujosios valstybės narės neturi teisės nuspręsti neįsivesti bendros valiutos.

ECB ir Europos Komisija rengs pranešimus apie konvergenciją kas dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išlyga, prašymu. Remdamasi šiais pranešimais ES Taryba nuspręs, ar konkreti valstybė narė atitinka euro įvedimui būtinas sąlygas.

Kontaktai žiniasklaidai