Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Bulharsko a Rumunsko vstúpili do Európskej únie

2. januára 2007

Dňa 1. januára 2007 sa Európska únia rozšírila vstupom dvoch nových členských štátov – Bulharska a Rumunska.

Národné centrálne banky (NCB) nových členských štátov sú od toho dňa súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a ich guvernéri sa stali členmi Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB). Okrem toho majú odborníci z týchto NCB štatút členov vo výboroch ESCB zasadajúcich v zložení ESCB. Od podpísania zmlúv o pristúpení v apríli 2005 sa guvernéri NCB nových členských štátov a ich odborníci zúčastňovali na zasadaniach Generálnej rady, resp. príslušných výborov v pozícii pozorovateľov.

Nové členské štáty neprijmú euro okamžite, ale až po splnení požiadaviek stanovených v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Na rozdiel od Dánska a Spojeného kráľovstva tieto dva nové členské štáty nemajú právo rozhodnúť sa jednotnú menu neprijať.

ECB a Európska komisia raz za dva roky, resp. na žiadosť „členského štátu s výnimkou“ vypracujú konvergenčné správy. Rada EÚ na základe týchto správ rozhoduje, či príslušný členský štát spĺňa nevyhnutné podmienky na prijatie eura.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá