Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Bulharsko a Rumunsko vstúpili do Európskej únie

2. januára 2007

Dňa 1. januára 2007 sa Európska únia rozšírila vstupom dvoch nových členských štátov – Bulharska a Rumunska.

Národné centrálne banky (NCB) nových členských štátov sú od toho dňa súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a ich guvernéri sa stali členmi Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB). Okrem toho majú odborníci z týchto NCB štatút členov vo výboroch ESCB zasadajúcich v zložení ESCB. Od podpísania zmlúv o pristúpení v apríli 2005 sa guvernéri NCB nových členských štátov a ich odborníci zúčastňovali na zasadaniach Generálnej rady, resp. príslušných výborov v pozícii pozorovateľov.

Nové členské štáty neprijmú euro okamžite, ale až po splnení požiadaviek stanovených v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Na rozdiel od Dánska a Spojeného kráľovstva tieto dva nové členské štáty nemajú právo rozhodnúť sa jednotnú menu neprijať.

ECB a Európska komisia raz za dva roky, resp. na žiadosť „členského štátu s výnimkou“ vypracujú konvergenčné správy. Rada EÚ na základe týchto správ rozhoduje, či príslušný členský štát spĺňa nevyhnutné podmienky na prijatie eura.