Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Bułgaria i Rumunia przystępują do Unii Europejskiej

2 stycznia 2007 r.

W dniu 1 stycznia 2007 r., Unia Europejską (UE) powiększyła się o dwa nowe państwa członkowskie – Bułgarię i Rumunię.

Od tej chwili krajowe banki centralne nowych państw członkowskich są częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), a ich prezesi – pełnoprawnymi członkami Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ponadto eksperci z tych banków centralnych uzyskują członkostwo w komitetach ESBC podczas obrad w składzie ESBC. Od podpisania traktatu akcesyjnego w kwietniu 2005 r. prezesi banków centralnych dwóch nowych państw członkowskich uczestniczyli w posiedzeniach Rady Ogólnej, a eksperci z tych banków – w posiedzeniach komitetów, na prawach obserwatorów.

Nowe państwa członkowskie nie od razu przyjmą euro jako swoją walutę. Nastąpi to dopiero po spełnieniu przez nie kryteriów określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. W przeciwieństwie do Danii i Wielkiej Brytanii, oba nowe państwa członkowskie nie mają prawa rezygnacji z przyjęcia wspólnej waluty.

Zarówno EBC, jak i Komisja Europejska będą sporządzać raporty w sprawie konwergencji, co dwa lata lub na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją. W oparciu o te raporty Rada UE będzie decydować, czy dane państwo członkowskie spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami