Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Bulgārija un Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai

2007. gada 2. janvārī

2007. gada 1. janvārī Eiropas Savienība paplašinājās, jo tai pievienojās 2 jaunas dalībvalstis, proti, Bulgārija un Rumānija.

No šodienas jauno dalībvalstu nacionālās centrālās bankas (NCB) ir iekļautas Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) un to vadītāji ir Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadomes locekļi. Turklāt šo NCB speciālistiem būs pilntiesīgu locekļu statuss ECBS komitejās, kad šīs komitejas tiksies ECBS sastāvā. Kopš Pievienošanās līgumu parakstīšanas 2005. gada aprīlī abu jauno dalībvalstu NCB vadītāji un speciālisti kā novērotāji piedalījušies attiecīgi Ģenerālpadomes un komiteju sanāksmēs.

Jaunās dalībvalstis tūlīt neieviesīs euro. Tas notiks, kad tās būs izpildījušas Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā noteiktās prasības. Atšķirībā no Dānijas un Lielbritānijas divām jaunajām dalībvalstīm nav tiesību neieviest vienoto valūtu.

Gan ECB, gan Eiropas Komisija reizi divos gados vai pēc tādas dalībvalsts lūguma, uz kuru attiecas izņēmums, sagatavos konverģences ziņojumus. Uz šo ziņojumu pamata ES Padome lems, vai attiecīgā dalībvalsts ir izpildījusi nepieciešamos priekšnosacījumus euro ieviešanai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem