Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste
LEHDISTÖTIEDOTE

Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin

2.1.2007

Euroopan unioni (EU) laajeni 1.1.2007, kun siihen liittyi kaksi uutta jäsenvaltiota: Bulgaria ja Romania.

Tästä päivästä lähtien uusien jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit ovat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniä ja niiden pääjohtajat Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston jäseniä. Lisäksi kyseisten keskuspankkien asiantuntijat saavat jäsenen aseman EKPJ:n komiteoissa niiden kokoontuessa EKPJ-kokoonpanossaan. Uusien jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajat ja asiantuntijat ovat osallistuneet tarkkailijoina yleisneuvoston ja komiteoiden kokouksiin siitä lähtien, kun liittymissopimukset allekirjoitettiin huhtikuussa 2005.

Uudet jäsenvaltiot eivät ota euroa käyttöön välittömästi vaan vasta täytettyään Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrätyt edellytykset. Ne eivät voi Tanskan ja Ison-Britannian tavoin päättää olla ottamatta yhteistä rahaa käyttöön.

Sekä EKP että Euroopan komissio laativat lähentymisraportteja kahden vuoden väliajoin tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus. EU:n neuvosto tekee raporttien perusteella päätöksen siitä, täyttääkö tietty jäsenvaltio euron käyttöönottoa koskevat edellytykset.