Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Bolgarija in Romunija sta se pridružili EU

2. januar 2007

Evropska unija (EU) se je 1. januarja 2007 razširila s pristopom dveh novih držav članic, Bolgarije in Romunije.

Od tega datuma naprej sta nacionalni centralni banki dveh novih držav članic vključeni v Evropski sistem centralnih bank (ESCB), guvernerja pa sta postala člana Razširjenega sveta Evropske centralne banke (ECB). Poleg tega imajo strokovnjaki iz obeh nacionalnih centralnih bank status člana v odborih ESCB, kadar ti zasedajo v sestavi ESCB. Od podpisa pristopne pogodbe aprila 2005 sta guvernerja nacionalnih centralnih bank obeh novih držav članic in njuni strokovnjaki kot opazovalci sodelovali na sejah Razširjenega sveta oziroma na sejah odborov.

Novi državi članici ne bosta takoj sprejeli eura. To bosta storili šele, ko bosta izpolnili zahteve, določene v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. V nasprotju z Dansko in Združenim kraljestvom ti dve novi državi članici nimata pravice zavrniti sprejetja enotne valute.

Tako ECB kot Evropska komisija bosta vsaki dve leti ali na zahtevo »države članice z odstopanjem« pripravili konvergenčna poročila. Na podlagi teh poročil bo Svet EU odločal, ali posamezna država članica izpolnjuje potrebne pogoje za sprejem eura.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije