Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen

2 januari 2007

Den 1 januari 2007, utvidgades Europeiska unionen (EU) med två nya medlemsstater, Bulgarien och Rumänien.

Från och med detta datum ingår de nya medlemsstaternas nationella centralbanker i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och centralbankscheferna för dessa två centralbanker blir medlemmar i Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råd. Dessutom har experter från dessa nationella centralbanker medlemsstatus i ECBS kommittéer när kommittéerna sammanträder i ECBS-sammanställning. Sedan anslutningsfördragens undertecknande i april 2005 har centralbankscheferna från de två nya medlemsstaterna och experter från dessa centralbanker deltagit som observatörer vid sammanträden i allmänna rådet respektive kommittéernas möten.

De nya medlemsstaterna kommer inte att införa euron omedelbart. De kommer att göra det först när de uppfyller de krav som anges i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Till skillnad från Danmark och Förenade kungariket har de två nya medlemsstaterna inte rätt att välja bort att införa den gemensamma valutan.

Både ECB och Europeiska kommissionen kommer att sammanställa konvergensrapporter vartannat år, eller på begäran av en medlemsstat ”med undantag”. Dessa rapporter utgör underlag för EU-rådet att fatta beslut om huruvida den berörda medlemsstaten uppfyller de villkor som krävs för att få anta euron.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media