Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2007

Finland

Motiv: 90-årsjubileet av Finlands självständighet

Beskrivning: På myntet visas en båt med nio roddare med åror vilket symboliserar samarbete. Utgivningsåret, 2007, och året för självständighet, 1917, står över respektive under bilden. Myntmärket finns till vänster om årorna och FI för Finland till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivning: December 2007

San Marino

Motiv: Tvåhundraårsdagen av Giuseppe Garibaldis födelse

Beskrivning: Myntets inre del visar ett graverat porträtt av Giuseppe Garibaldi. Orden ”SAN MARINO” och utgivningsåret (2007) finns längs den yttre kanten av den inre delen, till höger respektive till vänster om porträttet. Myntmärket (R) står till vänster om porträttet, medan konstnären Ettore Lorenzo Frapiccinis (E.L.F.) initialer visas i nedre vänstra kanten av den inre delen. Europeiska unionens tolv stjärnor finns i yttre ringen.

Upplaga: 130 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2007

Vatikanstaten

Motiv: Påven Benedikt XVI:s 80-årsdag

Beskrivning: Myntets inre del visar påven Benedictus XVI i profil vänd mot vänster. Orden ”BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO LXXX CITTA' DEL VATICANO” är ingraverade längs den yttre kanten av myntets inre del. Till vänster om porträttet står myntmärket ”R”, utgivningsåret ”2007” och gravörens initialer, ”M.C.C. INC.”, medan konstnärens namn, ”LONGO”, står till höger. I myntets yttre ring finns Europeiska unionens 12 stjärnor.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2007

Monaco

Anledning: Tjugofemårsminnet av prinsessan Graces bortgång

Beskrivning: Myntet visar ett porträtt av prinsessan Grace. Till höger om porträttet står ”MONACO”, myntmärket, året ”2007” och gravörens märke. Konstnärens namn (R.B. BARON) är inskrivet under prinsessans hår. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 20 000 mynt

Utgivningsdatum: Juli 2007

Portugal

Motiv: Det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionen

Beskrivning: I myntets inre del visas en korkek (quercus suber). Under grenarna till vänster om stammen avbildas Portugals vapensköld och ordet ”PORTUGAL”, skrivet på tre rader, finns till höger. I en halvcirkel längs den nedre delen av myntets inre del, under trädet, står konstnärens namnteckning (I.Vilar), utgivningsåret (2007), myntmärket (INCM) och ”PRECIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE”. I myntets yttre ring finns Europeiska unionens 12 stjärnor.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivning: Juli 2007

Länder i euroområdet

Motiv: 50-årsjubileet av Romfördraget

Beskrivning: Myntet visar fördraget undertecknat av de sex grundande länderna på en bakgrund av stensättningen (av Michelangelo) på Piazza del Campidoglio i Rom där undertecknandet skedde den 25 mars 1957. ”Romfördraget 50 år”, ”EUROPA” och det utgivande landet finns på respektive eurolands språk eller på latin. Alltså är texten olika i olika länder, men bilden är densamma. Genom Romfördraget upprättades Europeiska ekonomiska gemenskapen och ledde slutligen till att euron introducerades 1999 och eurosedlar och euromynt 2002. Årsdagen kommer att firas den 25 mars 2007. Länderna i euroområdet har beslutat att fira händelsen genom att gemensamt ge ut detta minnesmynt. Motivet valdes efter en utformningstävling organiserad av de europeiska myntverken. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: Varierar från land till land

Utgivningsdatum: Mars 2007

Tyskland

Motiv: Mecklenburg-Vorpommern

Beskrivning: Myntet visar slottet Schwerin och bär inskriptionen ”Mecklenburg-Vorpommern”, vilket är den delstat där slottet är beläget. Myntmärket ”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J” står ovanför bilden och gravörens initialer ”HH” står under den. Präglingsåret, 2007, Europeiska unionens 12 stjärnor och orden ”Bundesrepublik Deutschland” står på den yttre ringen.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Februari 2007

Luxemburg

Motiv: Det storhertigliga palatset

Beskrivning: På myntet visas ett porträtt av storhertig Henri framför det storhertigliga palatset. Utgivningsåret, 2007, står till vänster, med gravörens märke ovanför och myntmärket under. Ordet ”LËTZEBUERG” står längst ned på bilden. Europeiska unionens 12 stjärnor finns i den yttre ringen.

Upplaga: 1,1 miljoner mynt

Utgivning: Februari 2007