Menu

2-euro jubileumsmynt - 2007

Finland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 90-årsjubiléet av Finlands självständighet

Beskrivning: På myntet visas en båt med nio roddare med åror vilket symboliserar samarbete. Utgivningsåret, 2007, och året för självständighet, 1917, står över respektive under bilden. Myntmärket finns till vänster om årorna och FI för Finland till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivningsdatum: december 2007


San Marino

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Tvåhundraårsdagen av Giuseppe Garibaldis födelse

Beskrivning: Myntets inre del visar ett graverat porträtt av Giuseppe Garibaldi. Orden 'SAN MARINO' och utgivningsåret (2007) finns längs den yttre kanten av den inre delen, till höger respektive till vänster om porträttet. Myntmärket (R) står till vänster om porträttet, medan konstnären, Ettore Lorenzo Frapiccinis (E.L.F.) initialer visas i nedre vänstra kanten av den inre delen. Europeiska unionens tolv stjärnor finns i yttre ringen.

Upplaga: 130 000 mynt

Utgivningsdatum: oktober 2007


Vatikanstaten

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Påven Benedikt XVI:s 80-årsdag

Beskrivning: Myntets inre del visar påven Benedictus XVI i profil vänd mot vänster. Orden "BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO LXXX CITTA' DEL VATICANO" är ingraverade längs den yttre kanten av myntets inre del. Till vänster om porträttet står myntmärket "R", utgivningsåret "2007"och gravörens initialer, "M.C.C. INC.", medan konstnärens namn, "LONGO" står till höger. I myntets yttre ring finns Europeiska unionens 12 stjärnor.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: oktober 2007


Monaco

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 25-årsminnet av prinsessan Graces död

Beskrivning: Myntet visar ett porträtt av prinsessan Grace. Till höger om porträtter står "MONACO", myntmärket, året "2007" och gravörens märke. Konstnärens namn, R.B.BARON, finns under prinsessans hår. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i den yttre ringen.

Upplaga: 20 000 mynt

Utgivningsdatum: juli 2007


Portugal

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionen

Beskrivning: I myntets inre del visas en korkek (quercus suber). Under grenarna till vänster om stammen avbildas Portugals vapensköld och ordet ”PORTUGAL”, skrivet på tre rader, finns till höger. I en halvcirkel längs den nedre delen av myntets inre del, under trädet, står konstnärens namnteckning (I.Vilar), utgivningsåret (2007) myntmärket (INCM) och ”PRECIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE”. I myntets yttre ring finns Europeiska unionens 12 stjärnor.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivningsdatum: juli 2007


Länder i euroområdet

2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv 2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 50-årsjubiléet av Romfördraget

Beskrivning: Myntet visar fördraget undertecknat av de sex grundande länderna på en bakgrund av stensättningen (av Michelangelo) på Piazza del Campidoglio i Rom där undertecknandet skedde den 25 mars 1957. ”Romfördraget 50 år”, ”EUROPA” och det utgivande landet finns på respektive eurolands språk eller på latin. Alltså är texten olika i olika länder, men bilden är densamma. Genom Romfördraget upprättades Europeiska ekonomiska gemenskapen och ledde slutligen till att euron introducerades 1999 och eurosedlar och euromynt 2002. Årsdagen kommer att firas den 25 mars 2007. Länderna i euroområdet har beslutat att fira händelsen genom att gemensamt ge ut detta jubileumsmynt. Motivet valdes efter en utformningstävling organiserad av de europeiska myntverken. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: varierar från land till land

Utgivningsdatum: mars 2007


Tyskland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Mecklenburg-Vorpommern

Beskrivning: Myntet visar slottet Schwerin och bär inskriptionen ”Mecklenburg-Vorpommern”, vilket är den delstat där slottet är beläget. Myntmärket ”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J” står ovanför bilden och gravörens initialer ”HH” står under den. Präglingsåret, 2007, Europeiska unionens 12 stjärnor och orden ”Bundesrepublik Deutschland” står på den yttre ringen.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: februari 2007


Luxemburg

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Det storhertigliga palatset

Beskrivning: På myntet visas ett porträtt av storhertig Henri framför det storhertigliga palatset. Utgivningsåret, 2007, står till vänster, med gravörens märke ovanför och myntmärket under. Ordet ”LËTZEBUERG” står längst ned på bilden. Europeiska unionens 12 stjärnor finns i den yttre ringen.

Upplaga: 1,1 miljoner mynt

Utgivningsdatum: februari 2007


Upp