Menu

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2007

Finlandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 90. rocznica niepodległości Finlandii

Opis: Na monecie ukazano wioślarzy w dziewięcioosobowej łodzi, co symbolizuje ducha współpracy. Nad łodzią widnieje rok emisji „2007”, a pod nią – rok ogłoszenia niepodległości „1917”. Z lewej strony znajduje się znak mennicy, zaś po prawej stronie umieszczono litery „FI” oznaczające Finlandię. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 2 miliony monet

Data emisji: grudzień 2007


San Marino

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 200. rocznica urodzin Giuseppe Garibaldiego

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia grawerowany portret Giuseppe Garibaldiego. Obok portretu z lewej strony wzdłuż brzegu części wewnętrznej biegnie napis „SAN MARINO”, a z prawej widnieje rok emisji „2007”. Na lewo od portretu znajduje się znak mennicy „R”, a przy lewym dolnym brzegu części wewnętrznej – inicjały projektanta Ettore Lorenza Frapicciniego „E.L.F.”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 130 000 monet

Data emisji: październik 2007


Watykan

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 80. urodziny papieża Benedykta XVI

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia profil papieża Benedykta XVI zwrócony w lewo. Wzdłuż brzegu części wewnętrznej umieszczono napis „BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO LXXX CITTÀ DEL VATICANO” (Papieżowi Benedyktowi XVI w roku 80. urodzin państwo watykańskie). Po lewej stronie portretu znajduje się znak mennicy „R”, rok emisji „2007” oraz inicjały grawera „M.C.C. INC.”, natomiast po prawej – nazwisko projektantki „LONGO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 100 000 monet

Data emisji: październik 2007


Monako

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 25. rocznica śmierci księżnej Grace

Opis: Moneta przedstawia portret księżnej Grace. Z prawej strony umieszczono nazwę kraju „MONACO”, znak mennicy, rok emisji „2007” oraz znak grawera, a przy samej głowie księżnej – nazwisko projektanta „R.B.BARON”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 20 000 monet

Data emisji: lipiec 2007


Portugalia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Przewodnictwo Portugalii w Unii Europejskiej

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia dąb korkowy (Quercus suber). Pod koroną dębu z lewej strony obok pnia widać herb Portugalii, a z prawej – nazwę kraju „PORTUGAL”, zapisaną sylabami w trzech linijkach. Wzdłuż dolnego brzegu części wewnętrznej biegną po łuku: podpis projektantki (I. Vilar), rok emisji „2007”, znak mennicy „INCM” oraz napis „PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE” (Przewodnictwo w Radzie UE). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 2 miliony monet

Data emisji: lipiec 2007


Kraje strefy euro

2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa 2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 50. rocznica podpisania traktatu rzymskiego

Opis: Moneta przedstawia traktat podpisany przez sześć krajów założycielskich. Tło przypomina bruk na Piazza del Campidoglio w Rzymie, zaprojektowany przez Michała Anioła. Na tym placu 25 marca 1957 podpisano traktat. Powyżej widnieją napisy „50 LAT TRAKTATU RZYMSKIEGO” i „EUROPA” oraz nazwa kraju emisji w języku urzędowym tego kraju lub po łacinie. Choć więc napisy na monetach poszczególnych krajów są różne, wzór pozostaje ten sam. Traktat rzymski ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a jego ostatecznym efektem było powstanie wspólnej waluty w roku 1999 oraz wprowadzenie banknotów i monet euro w roku 2002. Obchody rocznicy podpisania traktatu odbyły się 25 marca 2007. Kraje strefy euro upamiętniły ten dzień wspólną emisją monety okolicznościowej. Wzór monety został wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez europejskie mennice.

Nakład (wielkość emisji): inny w każdym kraju

Data emisji: marzec 2007


Niemcy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Meklemburgia-Pomorze Przednie

Opis: Moneta przedstawia zamek w Schwerinie oraz napis „MECKLENBURG-VORPOMMERN” (Meklemburgia-Pomorze Przednie – kraj związkowy, w którym leży to miasto). Powyżej widać znak mennicy: „A”, „D”, „F”, „G” lub „J”, a poniżej – inicjały grawera „HH”. W otoku monety widnieją: rok emisji „2007”, 12 gwiazd Unii Europejskiej i nazwa kraju „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND”.

Nakład (wielkość emisji): 30 milionów monet

Data emisji: luty 2007


Luksemburg

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Pałac Wielkich Książąt

Opis: Na monecie przedstawiono wizerunek wielkiego księcia Henryka na tle Pałacu Wielkich Książąt. Z lewej strony znajduje się rok emisji „2007”, nad nim – znak grawera, a pod nim – znak mennicy. Poniżej głównego wzoru znajduje się nazwa kraju „LËTZEBUERG”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1,1 miliona monet

Data emisji: luty 2007


powrót na górę strony