Menu

Oběžné pamětní mince 2 € - 2007

Finsko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 90. výročí nezávislosti Finska

Popis: Na minci je vyobrazena devítiveslice s veslaři symbolizující spolupráci. Nad motivem je vyznačen rok emise „2007“, pod motivem potom rok vyhlášení nezávislosti „1917“. Nalevo od vesel je uvedena značka mincovny a napravo „FI“ označující Finsko. V mezikruží mince je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: prosinec 2007


San Marino

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 200. výročí narození Giuseppe Garibaldiho

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je vyobrazena rytina podobizny Giuseppe Garibaldiho. Kolem vnějšího okraje vnitřní části mincovního pole jsou nalevo od podobizny vyznačena slova „SAN MARINO“, napravo pak rok emise „2007“. Nalevo od podobizny je uvedena značka mincovny „R“, při levém dolním okraji vnitřní části mincovního pole jsou vyznačeny iniciály autora Ettore Lorenza Frapicciniho (E.L.F.). V mezikruží mince je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 130 000 mincí

Datum emise: říjen 2007


Vatikánský městský stát

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 80. výročí narození Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI.

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je z levého profilu vyobrazena podobizna Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. Kolem vnějšího okraje středového mincovního pole je vyryt nápis „BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO LXXX CITTA' DEL VATICANO“. Nalevo od podobizny je značka mincovny „R“, rok emise „2007“ a iniciály rytce „M.C.C. INC.“, na pravé straně je uvedeno jméno autora „LONGO“. V mezikruží mince je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: říjen 2007


Monako

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 25. výročí úmrtí princezny Grace

Popis: Na minci je zobrazena podobizna princezny Grace. Napravo od ní je umístěn nápis „MONACO“, značka mincovny, rok „2007“ a značka rytce. Jméno autora portrétu, „R. B. BARON“, je umístěno napravo od hlavního motivu. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 20 000 mincí

Datum emise: červenec 2007


Portugalsko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: portugalské předsednictví Rady Evropské unie

Popis: Ve středu mince je zobrazen Dub korkový (Quercus suber). Pod jeho větvemi se na levé straně nachází portugalský státní znak, napravo pak nápis „PORTUGAL“ rozdělený do tří řádků. V oblouku podél okraje vnitřní části mince je pod vyobrazením stromu místěn podpis autorky (I. Vilar), rok emise (2007), mincovní značka (INCM) a nápis „PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: červen 2007


Země eurozóny

Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 € Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 50. výročí Římské smlouvy

Popis: Mince zobrazuje dokument Římské smlouvy na pozadí připomínajícím dlažbu náměstí Piazza del Campidoglio (autorem je Michelangelo) v Římě, kde tuto smlouvu 25. března 1957 podepsalo šest zakládajících zemí. Na minci je v příslušných jazycích vydávajících zemí, nebo v latin uveden text „Římská smlouva 50 let“, „EVROPA“ a název země. Text se tedy podle jednotlivých zemí liší, ale motiv zůstává stejný. Římskou smlouvou bylo založeno Evropské hospodářské společenství. V roce 1999 pak došlo k zavedení eura a v roce 2002 i eurobankovek a mincí. Oslavy výročí založení se budou konat 25. března 2007. Na jeho počest se země eurozóny rozhodly společně vydat tuto pamětní minci. Její návrh byl vybrán v soutěži, kterou uspořádaly evropské mincovny.

Objem emise: liší se podle jednotlivých zemí

Datum emise: březen 2007


Německo

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: Meklenbursko-Přední Pomořansko

Popis: Mince zobrazuje zámek Schwerin, pod nímž je umístěn text „Mecklenburg-Vorpommern“ označující spolkovou zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, v níž se zámek nachází. Nad motivem je uvedena značka mincovny „A“, „D“, „F“, „G“, nebo „J“, pod ním pak iniciály rytce „HH“. V mezikruží je umístěn rok emise „2007“, 12 hvězd Evropské unie a slova „Bundesrepublik Deutschland“.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2007


Lucembursko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: velkovévodský palác

Popis: Mince zobrazuje podobiznu velkovévody Jindřicha částečně překrývající motiv velkovévodského paláce v pozadí. Nalevo je umístěn rok emise „2007“, nad ním pak značka rytce a pod ním mincovní značka. Ve spodní části mincovního pole je umístěno slovo „LËTZEBUERG“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,1 milionů mincí

Datum emise: únor 2007


nahoru