Menu

Allmänna rådet

Allmänna rådet består av

  • ECB:s ordförande
  • ECB:s vice ordförande och
  • cheferna för de nationella centralbankerna i EU:s 27 medlemsstater.

I allmänna rådet finns alltså representanter från de 19 euroländerna och de 8 länder som inte är med i euroområdet.

De övriga ledamöterna i ECB:s direktion, EU-rådets ordförande och en ledamot av Europeiska kommissionen, får delta i allmänna rådets möten, men de har inte rösträtt.

The General Council

Allmänna rådet

(juni 2018)

Ansvarsområden

Allmänna rådet kan anses vara ett tillfälligt organ. Rådet utför de uppgifter som övertagits från Europeiska monetära institutet och som ECB, beroende på att alla medlemsstater ännu inte infört euron, måste sköta under den tredje etappen av Europeiska monetära unionen.
Allmänna rådet medverkar också till

  • ECB:s rådgivande verksamhet
  • insamling av statistik
  • förberedelser till ECB:s årsrapport
  • upprättande av regler för standardisering av den redovisning och rapportering av de nationella centralbankernas verksamhet
  • åtgärder rörande upprättande av fördelningsnyckeln för ECB:s kapital förutom de som fastställts i fördraget
  • fastställande av anställningsvillkoren för personalen vid ECB
  • de förberedelser som behövs för att oåterkalleligt låsa växelkurserna för valutorna i medlemsstater med undantag mot euron.

Enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken upplöses allmänna rådet när alla EU:s medlemsstater har infört den gemensamma valutan.

Medlemmar

Christine Lagarde

Christine Lagarde

ECB:s ordförande

Meritförteckning
Luis de Guindos

Luis de Guindos

ECB:s vice ordförande

Meritförteckning
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

chef, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

chef, Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

chef, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

chef, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

ordförande, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

chef, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

chef, Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

chef, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

chef, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

chef, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

chef, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

chef, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

chef, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

chef, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

styrelseordförande, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

chef, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

chef, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

chef, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

ordförande, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

chef, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

ordförande, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

chef, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

chef, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

chef, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

chef, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

chef, Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

chef, Sveriges riksbank