Menu

Yleisneuvosto

Yleisneuvoston muodostavat

  • EKP:n pääjohtaja
  • EKP:n varapääjohtaja
  • EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

Yleisneuvostossa ovat siis edustettuina sekä euroalueen 19 maata että euroalueeseen kuulumattomat 8 maata.

Muut EKP:n johtokunnan jäsenet, EU:n neuvoston puheenjohtaja sekä yksi Euroopan komission jäsen voivat osallistua yleisneuvoston kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

The General Council

Yleisneuvosto

(kesäkuu 2018)

Tehtävät

Yleisneuvostoa voidaan pitää siirtymäajan päätöksentekoelimenä. Yleisneuvostolle kuuluvat ne Euroopan rahapoliittiselta instituutilta peräisin olevat tehtävät, jotka EKP:n on vielä talous- ja rahaliitto EMUn kolmannessakin vaiheessa hoidettava, koska kaikki EU-maat eivät ole ottaneet euroa käyttöön.
Yleisneuvosto osallistuu myös

  • EKP:n neuvoa-antavien tehtävien hoitamiseen
  • tilastotietojen keräämiseen
  • EKP:n vuosikertomusten valmisteluun
  • kansallisten keskuspankkien kirjanpidon ja raportoinnin yhdenmukaistamista koskevien sääntöjen laatimiseen
  • EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen määrittämiseen liittyviin toimenpiteisiin, joista ei ole määrätty perussopimuksessa
  • EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen määrittelyyn
  • valuuttakurssien lopullista vahvistamista koskeviin valmisteluihin niitä jäsenvaltioita varten, joita koskee poikkeus.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön mukaisesti EKP:n yleisneuvosto lakkautetaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ottaneet yhteisen rahan käyttöön.

Jäsenet

Christine Lagarde

Christine Lagarde

EKP:n pääjohtaja

Ansioluettelo
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP:n varapääjohtaja

Ansioluettelo
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Belgian keskuspankin pääjohtaja

Dimitar Radev

Dimitar Radev

Bulgarian keskuspankin pääjohtaja

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

Tšekin keskuspankin pääjohtaja

Lars Rohde

Lars Rohde

Tanskan keskuspankin pääjohtaja

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Saksan keskuspankin pääjohtaja

Madis Müller

Madis Müller

Viron keskuspankin pääjohtaja

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Irlannin keskuspankin pääjohtaja

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Kreikan keskuspankin pääjohtaja

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Espanjan keskuspankin pääjohtaja

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Ranskan keskuspankin pääjohtaja

Boris Vujčić

Boris Vujčić

Kroatian keskuspankin pääjohtaja

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Italian keskuspankin pääjohtaja

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Kyproksen keskuspankin pääjohtaja

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Latvian keskuspankin pääjohtaja

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Liettuan keskuspankin pääjohtaja

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Luxemburgin keskuspankin pääjohtaja

György Matolcsy

György Matolcsy

Unkarin keskuspankin pääjohtaja

Mario Vella

Mario Vella

Maltan keskuspankin pääjohtaja

Klaas Knot

Klaas Knot

Alankomaiden keskuspankin pääjohtaja

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Itävallan keskuspankin pääjohtaja

Adam Glapiński

Adam Glapiński

Puolan keskuspankin pääjohtaja

Mário Centeno

Mário Centeno

Portugalin keskuspankin pääjohtaja

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

Romanian keskuspankin pääjohtaja

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Slovenian keskuspankin pääjohtaja

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Slovakian keskuspankin pääjohtaja

Olli Rehn

Olli Rehn

Suomen Pankin pääjohtaja

Stefan Ingves

Stefan Ingves

Ruotsin keskuspankin pääjohtaja