Menu

Rada Ogólna

W skład Rady Ogólnej wchodzą:

  • prezes EBC
  • wiceprezes EBC
  • prezesi banków centralnych 27 państw członkowskich UE.

Innymi słowy, w Radzie Ogólnej zasiadają przedstawiciele 19 krajów strefy euro oraz 8 krajów spoza tej strefy.

W posiedzeniach Rady Ogólnej mogą uczestniczyć bez prawa głosu pozostali członkowie Zarządu EBC, przewodniczący Rady UE oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

The General Council

Rada Ogólna EBC

(czerwiec 2018)

Kompetencje Rady Ogólnej

Radę Ogólną można uznać za organ tymczasowy. Ze względu na to, że jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie UE wprowadziły euro, Rada Ogólna wykonuje te z zadań przejętych od Europejskiego Instytutu Walutowego, których kontynuacja na trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej jest obowiązkiem EBC.
Do kompetencji Rady Ogólnej należy też udział w:

  • działaniach doradczych EBC
  • zbieraniu informacji statystycznych
  • sporządzaniu raportu rocznego EBC
  • ustalaniu zasad ujednolicenia procedur rachunkowych i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne
  • podejmowaniu działań związanych z określeniem klucza subskrypcji kapitału EBC (poza działaniami określonymi w Traktacie)
  • ustalaniu warunków zatrudnienia pracowników EBC
  • przygotowaniach do nieodwołalnego ustalenia kursów wymiany na euro walut państw członkowskich objętych derogacją.

Zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Rada Ogólna zostanie rozwiązana po wprowadzeniu wspólnej waluty przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Członkowie

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Prezes EBC

życiorys
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Wiceprezes EBC

życiorys
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Prezes, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

Prezes, Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

Prezes, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

Prezes, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Prezes, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Prezes, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Prezes, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Prezes, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Prezes, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Prezes, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

Prezes, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Prezes, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Prezes, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Prezes, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Prezes Zarządu, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Prezes, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

Prezes, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Edward Scicluna

Prezes, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

Prezes, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Prezes, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

Prezes, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

Prezes, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

Prezes, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Prezes, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Prezes, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Prezes, Suomen Pankki – Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

Prezes, Sveriges riksbank