Menu

Consiliul general

Consiliul general este alcătuit din:

  • președinta BCE;
  • vicepreședintele BCE;
  • guvernatorii băncilor centrale naționale (BCN) ale celor 27 de state membre ale UE.

Cu alte cuvinte, Consiliul general include reprezentanții celor 19 țări din zona euro și reprezentanții celor 8 țări din afara zonei euro.

Ceilalți membri ai Comitetului executiv al BCE, președintele Consiliului UE și un membru al Comisiei Europene pot participa la ședințele Consiliului general, dar nu au drept de vot.

The General Council

Consiliul general

(iunie 2018)

Responsabilități

Consiliul general poate fi considerat un organ de tranziție. Acesta îndeplinește atribuțiile preluate de la Institutul Monetar European, care îi revin BCE în cea de-a treia etapă a Uniunii Economice și Monetare, având în vedere faptul că nu toate statele membre ale UE au adoptat încă euro.
De asemenea, Consiliul general contribuie la:

  • exercitarea funcțiilor consultative ale BCE;
  • colectarea datelor statistice;
  • întocmirea raportului anual al BCE;
  • stabilirea normelor necesare pentru standardizarea procedurilor contabile și raportarea operațiunilor efectuate de BCN;
  • luarea de măsuri privind stabilirea grilei de repartiție pentru subscrierea capitalului BCE, altele decât cele prevăzute în Tratat;
  • stabilirea condițiilor de angajare a personalului BCE și
  • pregătirile necesare pentru fixarea irevocabilă față de euro a cursurilor de schimb ale monedelor „statelor membre care fac obiectul unei derogări”.

Conform dispozițiilor Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Consiliul general va fi dizolvat după ce toate statele membre ale UE vor fi adoptat moneda unică.

Membrii Consiliului general

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Președinta BCE

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Vicepreședintele BCE

Curriculum vitae
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Guvernator, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

Guvernator, Bulgarian National Bank

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

Guvernator, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

Guvernator, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Președinte, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Guvernator, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Guvernator, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Guvernator, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Guvernator, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Guvernator, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

Guvernator, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Guvernator, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Guvernator, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Guvernator, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Președintele Consiliului de Administrație, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Guvernator, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

Președinte, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

Guvernator, Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

președinte, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Guvernator, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

Președinte, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

Guvernator, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

Guvernator, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Guvernator, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Guvernator, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Guvernator, Suomen Pankki - Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

Guvernator, Sveriges riksbank