Menu

Det Generelle Råd

Det Generelle Råd består af

  • ECB's formand,
  • næstformand
  • cheferne for de nationale centralbanker i de 27 EU-lande.

Det Generelle Råd består med andre ord af repræsentanter for de 19 lande i euroområdet og de 8 lande uden for euroområdet.

De øvrige medlemmer af Direktionen, formanden for Rådet og et medlem af Europa-Kommissionen kan deltage i Det Generelle Råds møder uden stemmeret.

The General Council

Det Generelle Råd

(pr. juni 2018)

Ansvarsområder

Det Generelle Råd kan betragtes som et overgangsorgan. Her udføres de opgaver, der er overtaget fra Det Europæiske Monetære Institut, fordi ikke alle EU-lande har indført euroen, og som ECB fortsat skal udføre i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.
Det Generelle Råd bidrager desuden til

  • ECB's rådgivende funktioner
  • indsamlingen af statistisk information
  • udarbejdelsen af ECB's årsberetning
  • fastsættelsen af de nødvendige regler for en standardisering af bogføringen og af beretningerne om de transaktioner, der foretages af de nationale centralbanker
  • vedtagelsen af de foranstaltninger til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB, som ikke er fastsat i traktaten
  • fastsættelsen af ansættelsesvilkårene for ECB's ansatte
  • de nødvendige forberedelser med henblik på den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurserne for valutaerne i "medlemsstater med dispensation" over for euroen.

I overensstemmelse med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank vil Det Generelle Råd blive opløst, når alle EU-lande har indført den fælles valuta.

Medlemmer

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Formand for ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Næstformand for ECB

Curriculum vitae
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Centralbankchef, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

Centralbankchef, Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

Centralbankchef, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Formand, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Centralbankchef, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Centralbankchef, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Centralbankchef, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Centralbankchef, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Centralbankchef, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

Centralbankchef, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Centralbankchef, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Centralbankchef, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Centralbankchef, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Bestyrelsesformand, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Centralbankchef, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

Centralbankchef, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Edward Scicluna

Centralbankchef, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

Formand, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Centralbankchef, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

Formand, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

Centralbankchef, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

Centralbankchef, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Centralbankchef, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Centralbankchef, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Centralbankchef, Suomen Pankki - Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

Centralbankchef, Sveriges riksbank