Menu

Ģenerālpadome

Ģenerālpadomes sastāvā ietilpst

  • ECB prezidents;
  • ECB viceprezidents;
  • 27 ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) vadītāji.

Citiem vārdiem sakot, Ģenerālpadomes sastāvā ir 19 euro zonas valstu un 8 ārpus euro zonas esošo valstu pārstāvji.

Pārējie ECB Valdes locekļi, ES Padomes priekšsēdētājs un viens Eiropas Komisijas loceklis var apmeklēt Ģenerālpadomes sanāksmes, taču viņiem nav balsstiesību.

The General Council

Ģenerālpadome

(2018. gada jūnijā)

Pienākumi

Ģenerālpadomi var uzskatīt par pagaidu institūciju. Tā pilda no Eiropas Monetārā institūta pārņemtos uzdevumus, kas ECB jāveic Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā, ņemot vērā, ka visas ES dalībvalstis vēl nav ieviesušas euro.
Ģenerālpadome arī palīdz

  • pildīt ECB padomdevēja funkcijas;
  • vākt statistisko informāciju;
  • sagatavot ECB gada pārskatu;
  • izstrādāt nepieciešamos noteikumus, lai standartizētu grāmatvedības uzskaiti un ziņojumus par NCB veiktajām operācijām;
  • veikt pasākumus saistībā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas izveidi, kas nav noteikti Līgumā;
  • noteikt ECB darbinieku nodarbināšanas kārtību;
  • veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai neatsaucami fiksētu to dalībvalstu valūtu kursus attiecībā pret euro, uz kurām attiecas izņēmums.

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem Ģenerālpadomi likvidēs, kad visas ES dalībvalstis būs ieviesušas vienoto valūtu.

Locekļi

Christine Lagarde

Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

ECB prezidente

Autobiogrāfija
Luis de Guindos

Luiss de Gindoss (Luis de Guindos)

ECB viceprezidents

Autobiogrāfija
Pierre Wunsch

Pjērs Vunšs (Pierre Wunsch)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, prezidents

Dimitar Radev

Dimitar Radevs (Dimitar Radev)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank), prezidents

Jiří Rusnok

Jirži Rusnoks (Jiří Rusnok)

Česká národní banka, prezidents

Lars Rohde

Larss Rode (Lars Rohde)

Danmarks Nationalbank, prezidents

Jens Weidmann

Jenss Veidmanis (Jens Weidmann)

Deutsche Bundesbank, prezidents

Madis Müller

Madiss Millers (Madis Müller)

Eesti Pank, prezidents

Gabriel Makhlouf

Gabriels Maklufs (Gabriel Makhlouf)

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, prezidents

Yannis Stournaras

Jannis Sturnars (Yannis Stournaras)

Bank of Greece, prezidents

Pablo Hernández de Cos

Pablo Ernandess de Koss (Pablo Hernández de Cos)

Banco de España, prezidents

François Villeroy de Galhau

Fransuā Vilerojs de Galo (François Villeroy de Galhau)

Banque de France, prezidents

Boris Vujčić

Boriss Vujčičs (Boris Vujčić)

Hrvatska narodna banka, prezidents

Ignazio Visco

Ignacio Visko (Ignazio Visco)

Banca d'Italia, prezidents

Constantinos Herodotou

Konstantins Herodotu (Constantinos Herodotou)

Central Bank of Cyprus, prezidents

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Latvijas Banka, prezidents

Vitas Vasiliauskas

Vits Vasiļausks (Vitas Vasiliauskas)

Lietuvos bankas, valdes priekšsēdētājs

Gaston Reinesch

Gastons Reinešs (Gaston Reinesch)

Banque centrale du Luxembourg, prezidents

György Matolcsy

Ģerģs Matolči (György Matolcsy)

Magyar Nemzeti Bank, prezidents

Edward Scicluna

Edvards Šikluna (Edward Scicluna)

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, prezidents

Klaas Knot

Klāss Knots (Klaas Knot)

De Nederlandsche Bank, prezidents

Robert Holzmann

Roberts Holcmans (Robert Holzmann)

Oesterreichische Nationalbank, prezidents

Adam Glapiński

Adams Glapiņskis (Adam Glapiński)

Narodowy Bank Polski, prezidents

Mário Centeno

Mariu Sentenu (Mário Centeno)

Banco de Portugal, prezidents

Mugur Constantin Isărescu

Mugurs Konstantins Isaresku (Mugur Constantin Isărescu)

Banca Națională a României, prezidents

Boštjan Vasle

Boštjans Vasle (Boštjan Vasle)

Banka Slovenije, prezidents

Peter Kažimír

Peters Kažimirs (Peter Kažimír)

Národná banka Slovenska, prezidents

Olli Rehn

Olli Rēns (Olli Rehn)

Suomen Pankki - Finlands Bank, prezidents

Stefan Ingves

Stefans Ingvess (Stefan Ingves)

Sveriges riksbank, prezidents