Menu

Generálna rada

Generálnu radu tvoria:

  • prezident ECB,
  • viceprezident ECB a
  • guvernéri národných centrálnych bánk 27 členských štátov EÚ.

To znamená, že členmi Generálnej rady sú zástupcovia 19 krajín eurozóny a 8 krajín nepatriacich do eurozóny.

Na zasadaniach Generálnej rady sa bez hlasovacieho práva môžu zúčastniť aj ostatní členovia Výkonnej rady ECB, predseda Rady EÚ a jeden člen Európskej komisie.

The General Council

Generálna rada

(jún 2018)

Úlohy

Generálnu radu možno považovať za prechodný orgán. Plní úlohy prevzaté od Európskeho menového inštitútu, ktoré je ECB povinná vykonávať v tretej etape hospodárskej a menovej únie, keďže euro zatiaľ neprijali všetky členské štáty EÚ.
Generálna rada sa tiež podieľa na:

  • poradenských funkciách ECB,
  • zbere štatistických údajov,
  • príprave Výročnej správy ECB,
  • stanovovaní potrebných pravidiel štandardizácie účtovania a vykazovania operácií národných centrálnych bánk,
  • prijímaní opatrení týkajúcich sa stanovenia kľúča na upisovanie základného imania ECB, ktoré nie sú stanovené v zmluve,
  • určovaní podmienok zamestnania pre pracovníkov ECB, a
  • potrebných prípravách na stanovenie neodvolateľných výmenných kurzov mien členských štátov, na ktoré sa vzťahuje výnimka, voči euru.

Generálna rada v súlade so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky zanikne po zavedení jednotnej meny vo všetkých členských štátoch EÚ.

Členovia

Christine Lagarde

Christine Lagardová

prezidentka ECB

životopis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

viceprezident ECB

životopis
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

guvernér, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

guvernér, Българска народна банка (Bulharská národná banka)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

guvernér, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

guvernér, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

prezident, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

guvernér, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

guvernér, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

guvernér, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

guvernér, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

guvernér, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

guvernér, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

guvernér, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

guvernér, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

guvernér, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

predseda rady, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

guvernér, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

guvernér, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Edward Scicluna

guvernér, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

prezident, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

guvernér, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

prezident, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

guvernér, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

guvernér, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

guvernér, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

guvernér, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

guvernér, Suomen Pankki - Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

guvernér, Sveriges riksbank