Menu

Razširjeni svet ECB

V Razširjenem svetu ECB so:

  • predsednica ECB,
  • podpredsednik ECB in
  • guvernerji centralnih bank 27 držav članic EU.

V Razširjenem svetu ECB so torej predstavniki 19 držav euroobmočja ter 8 držav zunaj euroobmočja.

Ostali člani Izvršilnega odbora, predsednik Sveta EU in en član Evropske komisije se smejo udeleževati sej Razširjenega sveta, vendar v njem nimajo glasovalne pravice.

The General Council

Razširjeni svet ECB

(junij 2018)

Naloge

Razširjeni svet je mogoče razumeti kot prehodno telo. Izvaja naloge, ki jih je prevzel od Evropskega monetarnega inštituta in jih je ECB dolžna opravljati v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, ker vse države članice EU še niso sprejele eura.
Razširjeni svet sodeluje tudi pri:

  • svetovalnih nalogah ECB;
  • zbiranju statističnih informacij;
  • pripravi letnega poročila ECB;
  • oblikovanju pravil, potrebnih za standardizirano računovodsko evidentiranje in poročanje o operacijah, ki jih izvajajo nacionalne centralne banke;
  • izvajanju ukrepov, povezanih s ključem za vpis kapitala ECB, če ti niso določeni že v Pogodbi;
  • določanju pogojev zaposlovanja v ECB;
  • nujnih pripravah za določitev nepreklicnih menjalnih razmerij med eurom in valutami držav članic z odstopanjem.

V skladu s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke bo Razširjeni svet razpuščen, ko bodo vse države članice EU uvedle euro.

Člani

Christine Lagarde

Christine Lagarde

predsednica ECB

Življenjepis
Luis de Guindos

Luis de Guindos

podpredsednik ECB

Življenjepis
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

guverner, Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

guverner, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

guverner, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

predsednik, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

guverner, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

guverner, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

guverner, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

guverner, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

guverner, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

guverner, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

guverner, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

guverner, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

guverner, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

predsednik Sveta, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

predsednik upravnega odbora, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

guverner, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

guverner, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

predsednik, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

guverner, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

predsednik, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

guverner, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

guverner, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

guverner, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

guverner, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

guverner, Sveriges riksbank