EKP üldnõukogu

Üldnõukogusse kuuluvad:

  • EKP president ja
  • asepresident ning
  • Euroopa Liidu 28 liikmesriigi keskpanga presidendid.

Seega moodustavad üldnõukogu 19 euroala liikmesriigi ja 9 euroalavälise riigi esindajad.

Ülejäänud EKP juhatuse liikmed, Euroopa Liidu Nõukogu president ja üks Euroopa Komisjoni liige võivad osaleda üldnõukogu istungitel hääleõiguseta.

The General Council

EKP üldnõukogu

(juuni 2018)

Kohustused

Üldnõukogu võib pidada üleminekuorganiks. Üldnõukogu täidab Euroopa Rahainstituudilt üle võetud ülesandeid, mida EKP peab täitma majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, kuna kõik ELi liikmesriigid ei ole veel eurot kasutusele võtnud.
Üldnõukogu toetab:

  • EKP nõuandvate funktsioonide täitmist;
  • statistilise teabe kogumist;
  • EKP aastaaruannete koostamist;
  • vajalike eeskirjade kehtestamist riikide keskpankade raamatupidamise ja aruandluse standardimiseks;
  • selliseid EKP kapitali märkimise aluse kehtestamisega seotud meetmeid, mida ei ole asutamislepingus sätestatud;
  • EKP personali teenistustingimuste sätestamist ning
  • vajalike ettevalmistuste tegemist nende liikmesriikide valuutade vahetuskursside lõplikuks kindlaksmääramiseks euro suhtes, mille suhtes kehtib erand.

Vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjale lõpetab üldnõukogu tegevuse, kui kõik ELi liikmesriigid on ühisraha kasutusele võtnud.

Liikmed

Mario Draghi

Mario Draghi

EKP president

elulookirjeldus
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP asepresident

elulookirjeldus
Jan Smets

Jan Smets

president, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

president, Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

president, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

president, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

president, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

president, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

president, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

president, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

president, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

president, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

president, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

president, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

president, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

president, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

juhatuse esimees, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

president, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

president, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

president, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

president, De Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

president, Österreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

president, Narodowy Bank Polski

Carlos Costa

Carlos Costa

president, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

president, Banca Națională a României

To be appointed

Uus president nimetatakse peagi ametisse

president, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

president, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

president, Suomen Pankki - Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

president, Sveriges riksbank

Mark Carney

Mark Carney

president, Bank of England