Menu

EKP üldnõukogu

Üldnõukogusse kuuluvad:

  • EKP president ja
  • asepresident ning
  • Euroopa Liidu 27 liikmesriigi keskpanga presidendid.

Seega moodustavad üldnõukogu 19 euroala liikmesriigi ja 8 euroalavälise riigi esindajad.

Ülejäänud EKP juhatuse liikmed, Euroopa Liidu Nõukogu president ja üks Euroopa Komisjoni liige võivad osaleda üldnõukogu istungitel hääleõiguseta.

The General Council

EKP üldnõukogu

(juuni 2018)

Kohustused

Üldnõukogu võib pidada üleminekuorganiks. Üldnõukogu täidab Euroopa Rahainstituudilt üle võetud ülesandeid, mida EKP peab täitma majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, kuna kõik ELi liikmesriigid ei ole veel eurot kasutusele võtnud.
Üldnõukogu toetab:

  • EKP nõuandvate funktsioonide täitmist;
  • statistilise teabe kogumist;
  • EKP aastaaruannete koostamist;
  • vajalike eeskirjade kehtestamist riikide keskpankade raamatupidamise ja aruandluse standardimiseks;
  • selliseid EKP kapitali märkimise aluse kehtestamisega seotud meetmeid, mida ei ole asutamislepingus sätestatud;
  • EKP personali teenistustingimuste sätestamist ning
  • vajalike ettevalmistuste tegemist nende liikmesriikide valuutade vahetuskursside lõplikuks kindlaksmääramiseks euro suhtes, mille suhtes kehtib erand.

Vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjale lõpetab üldnõukogu tegevuse, kui kõik ELi liikmesriigid on ühisraha kasutusele võtnud.

Liikmed

Christine Lagarde

Christine Lagarde

EKP president

elulookirjeldus
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP asepresident

elulookirjeldus
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

president, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

president, Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

president, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

president, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

president, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

president, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

president, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

president, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

president, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

president, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

president, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

president, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

president, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

president, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

juhatuse esimees, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

president, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

president, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

president, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

president, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

president, Österreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

president, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

president, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

president, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

president, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

president, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

president, Suomen Pankki - Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

president, Sveriges riksbank