Bendroji taryba

Bendroji taryba susideda iš

  • ECB pirmininko,
  • pirmininko pavaduotojo ir
  • 28 ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojų.

Kitaip tariant, Bendroji taryba apima 19 euro zonos šalių ir 9 ne euro zonos šalių atstovus.

Kiti ECB vykdomosios valdybos nariai, ES Tarybos pirmininkas ir vienas Europos Komisijos narys gali dalyvauti Bendrosios tarybos posėdžiuose, bet be teisės balsuoti.

The General Council

Bendroji taryba

(2018 m. birželio mėn.)

Pareigos

Bendrąją tarybą galima laikyti „tarpiniu organu“. Ji vykdo tuos iš Europos pinigų instituto perimtus uždavinius, kuriuos ECB turi atlikti ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, nes dar ne visos ES valstybės narės įsivedė eurą.
Bendroji taryba taip pat prisideda:

  • vykdant ECB patariamąsias funkcijas;
  • renkant statistinę informaciją;
  • rengiant ECB metų ataskaitas;
  • kuriant reikiamų nacionalinių centrinių bankų vykdomų operacijų apskaitos ir atskaitomybės standartizavimo taisykles;
  • taikant kitas, nei šioje Sutartyje išdėstytos, priemones, susijusias su ECB kapitalo pasirašymo rakto nustatymu;
  • nustatant ECB personalo narių įdarbinimo sąlygas;
  • pasirengiant neatšaukiamai nustatyti „valstybių narių, kurioms taikoma leidžianti nukrypti nuostata“, valiutų kursus euro atžvilgiu.

Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, Bendrosios tarybos veikla bus nutraukta visoms ES valstybės narėms įsivedus bendrą valiutą.

Nariai

Mario Draghi

Mario Draghi

ECB pirmininkas

Gyvenimo aprašymas
Luis de Guindos

Luis de Guindos

ECB pirmininko pavaduotojas

Gyvenimo aprašymas
Jan Smets

Jan Smets

valdytojas, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

valdytojas, Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

valdytojas, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

valdytojas, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

pirmininkas, Deutsche Bundesbank

Ardo Hansson

Ardo Hansson

valdytojas, Eesti Pank

Philip R. Lane

Philip R. Lane

valdytojas, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

valdytojas, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

valdytojas, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

valdytojas, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

valdytojas, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

valdytojas, Banca d'Italia

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

valdytoja, Central Bank of Cyprus

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

valdytojas, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

valdybos pirmininkas, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

valdytojas, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

valdytojas, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

valdytojas, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

valdytojas, Nederlandsche Bank

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

valdytojas, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

pirmininkas, Narodowy Bank Polski

Carlos Costa

Carlos Costa

valdytojas, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

valdytojas, Banca Națională a României

To be appointed

Bus paskirtas

valdytojas, Banka Slovenije

Jozef Makúch

Jozef Makúch

valdytojas, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

valdytojas, Suomen Pankki – Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

valdytojas, Sveriges riksbank

Mark Carney

Mark Carney

valdytojas, Bank of England