Menu

Bendroji taryba

Bendroji taryba susideda iš

  • ECB pirmininko,
  • pirmininko pavaduotojo ir
  • 27 ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojų.

Kitaip tariant, Bendroji taryba apima 19 euro zonos šalių ir 8 ne euro zonos šalių atstovus.

Kiti ECB vykdomosios valdybos nariai, ES Tarybos pirmininkas ir vienas Europos Komisijos narys gali dalyvauti Bendrosios tarybos posėdžiuose, bet be teisės balsuoti.

The General Council

Bendroji taryba

(2018 m. birželio mėn.)

Pareigos

Bendrąją tarybą galima laikyti „tarpiniu organu“. Ji vykdo tuos iš Europos pinigų instituto perimtus uždavinius, kuriuos ECB turi atlikti ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, nes dar ne visos ES valstybės narės įsivedė eurą.
Bendroji taryba taip pat prisideda:

  • vykdant ECB patariamąsias funkcijas;
  • renkant statistinę informaciją;
  • rengiant ECB metų ataskaitas;
  • kuriant reikiamų nacionalinių centrinių bankų vykdomų operacijų apskaitos ir atskaitomybės standartizavimo taisykles;
  • taikant kitas, nei šioje Sutartyje išdėstytos, priemones, susijusias su ECB kapitalo pasirašymo rakto nustatymu;
  • nustatant ECB personalo narių įdarbinimo sąlygas;
  • pasirengiant neatšaukiamai nustatyti „valstybių narių, kurioms taikoma leidžianti nukrypti nuostata“, valiutų kursus euro atžvilgiu.

Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, Bendrosios tarybos veikla bus nutraukta visoms ES valstybės narėms įsivedus bendrą valiutą.

Nariai

Christine Lagarde

Christine Lagarde

ECB Pirmininkė

Gyvenimo aprašymas
Luis de Guindos

Luis de Guindos

ECB pirmininko pavaduotojas

Gyvenimo aprašymas
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

valdytojas, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

valdytojas, Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

valdytojas, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

valdytojas, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

pirmininkas, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

valdytojas, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

valdytojas, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

valdytojas, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

valdytojas, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

valdytojas, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

valdytojas, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

valdytojas, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

valdytojas, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

valdytojas, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

valdybos pirmininkas, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

valdytojas, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

valdytojas, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

valdytojas, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

valdytojas, Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

valdytojas, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

pirmininkas, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

valdytojas, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

valdytojas, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

valdytojas, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

valdytojas, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

valdytojas, Suomen Pankki – Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

valdytojas, Sveriges riksbank