Menu

Algemene Raad

De Algemene Raad bestaat uit

  • de president van de ECB
  • de vicepresident van de ECB en
  • de presidenten van de nationale centrale banken (NCB's) van de 27 lidstaten van de EU

De Algemene Raad bestaat dus uit vertegenwoordigers van de 19 landen van het eurogebied en de 8 landen die de euro nog niet hebben ingevoerd.

De andere directieleden van de ECB, de president van de Raad van de EU en een lid van de Europese Commissie mogen vergaderingen van de Algemene Raad bijwonen. Zij hebben echter geen stemrecht.

The General Council

Algemene Raad

(juni 2018)

Verantwoordelijkheden

De Algemene Raad kan worden beschouwd als een overgangsorgaan. De Raad verricht de taken die zijn overgenomen van het Europees Monetair Instituut en die de ECB dient uit te voeren in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie vanwege het feit dat niet alle lidstaten van de EU de euro al hebben ingevoerd.
De Algemene Raad draagt tevens bij aan

  • de adviesfuncties van de ECB;
  • het verzamelen van statistische gegevens;
  • het opstellen van het jaarverslag van de ECB;
  • het opstellen van de vereiste regels ter standaardisatie van de financiële administratie en verslaglegging van de door de nationale centrale banken uitgevoerde transacties;
  • het nemen van maatregelen in verband met het bepalen van de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de ECB, met uitzondering van de in het Verdrag opgenomen maatregelen;
  • het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de ECB; en
  • het treffen van de nodige voorbereidingen voor het onherroepelijk vaststellen van de wisselkoersen van de valuta's van de lidstaten met een derogatie ten opzichte van de euro.

Overeenkomstig de statuten van het ESCB en de ECB zal de Algemene Raad worden ontbonden zodra alle lidstaten van de EU de gemeenschappelijke munt hebben ingevoerd.

Leden

Christine Lagarde

Christine Lagarde

President van de ECB

Curriculum vitae
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Vicepresident van de ECB

Curriculum vitae
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Gouverneur, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Dimitar Radev

Gouverneur, Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

Gouverneur, Česká národní banka

Lars Rohde

Lars Rohde

Gouverneur, Danmarks Nationalbank

Jens Weidmann

Jens Weidmann

President, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Madis Müller

Gouverneur, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Gouverneur, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Gouverneur, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Gouverneur, Banco de España

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Gouverneur, Banque de France

Boris Vujčić

Boris Vujčić

Gouverneur, Hrvatska narodna banka

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Gouverneur, Banca d'Italia

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Gouverneur, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Gouverneur, Latvijas Banka

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Voorzitter van de Directie, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Gouverneur, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

György Matolcsy

Gouverneur, Magyar Nemzeti Bank

Mario Vella

Mario Vella

Gouverneur, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Klaas Knot

President, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Gouverneur, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Adam Glapiński

President, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Mário Centeno

Gouverneur, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Mugur Constantin Isărescu

Gouverneur, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Gouverneur, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Gouverneur, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Olli Rehn

Gouverneur, Suomen Pankki - Finlands Bank

Stefan Ingves

Stefan Ingves

Gouverneur, Sveriges riksbank