Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 30 januari 2020

ECB välkomnar ratificering av avtalet om Förenade kungarikets ordnade utträde ur Europeiska unionen

  • ECB beklagar Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
  • Centralbanken är förberedd för alla eventualiteter och följer utvecklingen på finansmarknaden
  • Bankerna måste nu med kraft fortsätta genomförandet av Brexitplaner

Europeiska centralbanken (ECB) beklagade Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Trots detta välkomnar ECB en ratificering av avtalet om Förenade kungarikets ordnade utträde. Under de senaste månaderna och åren har ECB vidtagit förberedelser för alla eventualiteter, och fortsätter att noga följa utvecklingen på finansmarknaden i syfte att upprätthålla stabilitet. ECB understryker att banker nu bör gå vidare med genomförandet av sina Brexitplaner i enlighet med överenskomna tidsfrister.

ECB:s ordförande Christine Lagarde, sa: ”Det är med stor sorg vi ser våra brittiska vänner lämna Europeiska unionen. Men detta avtal kommer att bana vägen för ett mer ordnat utträde. Vi kommer att arbeta flitigt för att se till att Brexit orsakar så få störningar som möjligt för medborgare, arbetsgivare och finansmarknader i euroområdet och resten av EU.”

ECB har gjort följande förberedelser:

  • Ett valutaswappavtal aktiverades mellan ECB och Bank of England i mars 2019, genom vilket Bank of England erbjuder veckovisa lån i euro till Förenade kungarikets banker. Som del av detta avtal står Eurosystemet redo att låna ut brittiska pund till euroområdets banker vid behov. Således minskas eventuella stresskällor i det finansiella systemet.
  • Inom banktillsynen har ECB behandlat omkring 25 förfaranden för tillståndsgivning för banker som omlokaliserar sin verksamhet till euroområdet, och utvärderat Brexitplanerna för 42 banker inom euroområdet som kommer att behålla sina filialer i Förenade kungariket efter det att landet lämnat EU. ECB utgår nu ifrån att banker genomför sina planer i linje med sina tidigare åtaganden, inbegripet de tidsramar för implementering som överenskommits tillsammans med tillsynsmyndigheterna.
  • ECB och dess motparter i Förenade kungariket har tagit steg för att säkerställa ett smidigt framtida samarbete inom banktillsynen, även efter det att övergångsperioden upphör. För detta ändamål har ett samförståndsavtal ingåtts som möjliggör fortsatt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna och en koordinerad tillsyn av gränsöverskridande bankgrupper.
  • Bank of England kommer att lämna Europeiska centralbankssystemet. Bank of Englands nuvarande andel i ECB:s tecknade kapital, som är 14,3 procent, kommer att omfördelas mellan både nationella centralbanker inom och utanför euroområdet baserat på en uppdaterad fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital. Ett separat pressmeddelande har utfärdats.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media