Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 30 stycznia 2020

EBC z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację umowy o uporządkowanym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

  • EBC ubolewa, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską.
  • EBC jest przygotowany na każdą ewentualność i monitoruje sytuację na rynkach finansowych.
  • Teraz banki muszą konsekwentnie realizować swoje plany brexitowe.

Europejski Bank Centralny (EBC) wyraził ubolewanie z powodu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Przyjmuje jednak z zadowoleniem ratyfikację umowy o uporządkowanym wystąpieniu. W ostatnich miesiącach i latach EBC przygotowywał się na każdą ewentualność i będzie w dalszym ciągu uważnie obserwować rozwój sytuacji na rynkach finansowych, żeby chronić stabilność systemu. EBC podkreśla, że banki muszą teraz konsekwentnie realizować swoje plany dotyczące brexitu, zgodnie z uzgodnionymi harmonogramami.

Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała: „Bardzo żałujemy, że nasi brytyjscy przyjaciele opuszczają Unię Europejską. Jednak dzięki tej umowie proces wyjścia będzie się mógł odbyć w sposób uporządkowany i powodujący mniejszą destabilizację. Dołożymy wszelkich starań, żeby skutki brexitu były jak najmniej uciążliwe dla obywateli, pracodawców i rynków finansowych w strefie euro i całej UE”.

Oto jak EBC przygotował się na brexit:

  • W marcu 2019 EBC i Bank of England uruchomiły linię swapową na parze walutowej. W ramach tej linii Bank of England może raz w tygodniu udzielać brytyjskim bankom pożyczek w euro, a Eurosystem będzie mógł w razie potrzeby udzielać bankom ze strefy euro pożyczek w funtach szterlingach. Dzięki temu zmniejszą się potencjalne źródła napięć w systemie finansowym.
  • W dziedzinie nadzoru bankowego EBC przeprowadził ok. 25 postępowań w sprawie zezwolenia na przeniesienie przez banki działalności do strefy euro oraz ocenił plany brexitowe 42 banków zamierzających utrzymać oddziały w Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z UE. Teraz EBC oczekuje, że banki wdrożą swoje plany zgodnie ze wcześniejszymi zobowiązaniami, w tym – z terminami uzgodnionymi z organami nadzoru.
  • EBC i odpowiednie organy w Wielkiej Brytanii podjęły działania mające zapewnić dalszą dobrą współpracę w dziedzinie nadzoru bankowego, także po zakończeniu okresu przejściowego. W tym celu zawarto protokół ustaleń, na podstawie którego organy nadzoru będą mogły kontynuować wymianę informacji i koordynować nadzór nad transgranicznymi grupami bankowymi.
  • Bank of England wystąpi z Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Obecny udział Bank of England w subskrybowanym kapitale, wynoszący 14,3%, zostanie rozdzielony zarówno między krajowe banki centralne ze strefy euro, jak i banki centralne spoza tej strefy, na podstawie zaktualizowanego klucza subskrypcji kapitału EBC. W tej sprawie wydano osobny komunikat prasowy.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami