Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA
  • 30. januára 2020

ECB víta ratifikáciu dohody o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie

  • ECB vyjadruje poľutovanie nad odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
  • Centrálna banka je pripravená na všetky eventuality a monitoruje vývoj na finančných trhoch.
  • Banky teraz musia zintenzívniť zavádzanie brexitových plánov.

Európska centrálna banka (ECB) vyjadrila poľutovanie nad odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Víta však ratifikáciu dohody o riadenom odchode Spojeného kráľovstva. ECB v priebehu posledných mesiacov a rokov prijímala potrebné kroky v rámci príprav na všetky eventuality a v záujme zachovania stability bude aj naďalej pozorne sledovať vývoj na finančných trhoch. ECB zdôrazňuje, že banky teraz musia zintenzívniť zavádzanie brexitových plánov v súlade s dohodnutými termínmi.

Prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla: „S veľkou ľútosťou vidíme našich britských priateľov odchádzať z Európskej únie. Táto dohoda však bude základom usporiadaného a menej rušivého odchodu. Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby bol brexit pre občanov, zamestnávateľov a finančné trhy v eurozóne i zvyšku EÚ čo najmenej rušivý.“

ECB konkrétne podnikla tieto prípravné kroky:

  • ECB a Bank of England v marci 2019 aktivovali menovú swapovú dohodu, prostredníctvom ktorej Bank of England bankám Spojeného kráľovstva raz za týždeň ponúka úverové prostriedky v eurách. V rámci tej istej dohody je Eurosystém pripravený v prípade potreby bankám v eurozóne požičať britské libry. Táto dohoda umožní znížiť potenciálne zdroje napätia vo finančnom systéme.
  • V rámci bankového dohľadu ECB uskutočnila približne 25 licenčných konaní v prípade bánk, ktoré sa sťahujú do eurozóny, a posúdila brexitové plány 42 bánk v eurozóne, ktoré si po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ zachovajú svoje tamojšie pobočky. ECB momentálne od bánk očakáva implementáciu týchto plánov v súlade s ich existujúcimi záväzkami vrátane časových harmonogramov, na ktorých sa s orgánmi dohľadu dohodli.
  • EBC a jej partneri v Spojenom kráľovstve prijali kroky na udržanie účinnej spolupráce v oblasti bankového dohľadu i po skončení prechodného obdobia. Memorandum o porozumení prijaté na tento účel zabezpečí pokračovanie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu a koordináciu dohľadu nad cezhraničnými bankovými skupinami.
  • Bank of England prestane byť členom Európskeho systému centrálnych bánk. Súčasný podiel Bank of England na upísanom základnom imaní ECB, ktorý predstavuje 14,3 %, bude prerozdelený medzi národné centrálne banky krajín eurozóny a zvyšné národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny na základe aktualizovaného kľúča na upisovanie základného imania ECB. V tejto súvislosti bola zverejnená osobitná tlačová správa.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá