Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI
  • 2020 m. sausio 30 d.

ECB palankiai vertina susitarimo dėl tvarkingo JK išstojimo iš Europos Sąjungos ratifikavimą

  • ECB apgailestauja, kad Jungtinė Karalystė pasitraukia iš Europos Sąjungos.
  • Centrinis bankas pasirengęs visiems galimiems nenumatytiems atvejams ir stebi įvykius finansų rinkose.
  • Dabar bankai turi paskubėti įgyvendinti savo „Brexito“ planus.

Europos Centrinis Bankas (ECB) apgailestauja, kad Jungtinė Karalystė pasitraukia iš Europos Sąjungos, tačiau džiaugiasi, kad buvo ratifikuotas susitarimas dėl tvarkingo išstojimo. Pastaruosius kelerius metus ir mėnesius ECB rengėsi visiems galimiems nenumatytiems atvejams ir toliau akylai stebės įvykius finansų rinkose, siekdamas išsaugoti stabilumą. ECB pabrėžia, kad dabar bankai turi paskubėti įgyvendinti savo „Brexito“ planus, laikydamiesi suderintų terminų.

ECB Pirmininkė Christine Lagarde sakė: „Labai apgailestaujame, kad mūsų draugai britai palieka Europos Sąjungą. Tačiau šis susitarimas padės užtikrinti, kad pasitraukimas būtų tvarkingas ir kuo sklandesnis. Labai stengsimės, kad „Brexitas“ sukeltų kuo mažiau trikdžių euro zonos šalių ir visos ES gyventojams, darbdaviams ir finansų rinkoms.“

Rengdamasis „Brexitui“, ECB atliko šiuos darbus:

  • 2019 m. kovo mėn. ECB ir Bank of England aktyvavo susitarimą dėl valiutų apsikeitimo sandorių, pagal kurį Bank of England bus pasirengęs kas savaitę skolinti JK bankams eurų, o Eurosistema pagal šį susitarimą bus pasirengusi skolinti svarų sterlingų euro zonos bankams, jeigu toks poreikis iškiltų. Tai slopins galimus įtampos finansų sistemoje šaltinius.
  • Bankų priežiūros srityje ECB atliko 25 licencijų suteikimo į euro zoną persikeliantiems bankams procedūras ir įvertino 42 euro zonos bankų, ketinančių pasilikti savo filialus Jungtinėje Karalystėje po jos išstojimo iš ES, „Brexito“ planus. ECB tikisi, kad bankai, kaip ir buvo įsipareigoję, įgyvendins savo planus ir laikysis su priežiūros institucijomis suderintų įgyvendinimo terminų.
  • ECB ir jo JK kolegos ėmėsi priemonių, kad užtikrintų gerą tolesnį bendradarbiavimą bankų priežiūros srityje net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Buvo sutarta dėl susitarimo memorandumo, pagal kurį priežiūros institucijos galės ir toliau keistis informacija ir koordinuoti tarpvalstybiniu mastu veikiančių bankų grupių priežiūrą.
  • Bank of England pasitrauks iš Europos centrinių bankų sistemos. Bank of England dalis ECB pasirašytajame kapitale, kuri šiuo metu yra 14,3 %, bus perskirstyta euro zonos nacionaliniams centriniams bankams (NCB) ir likusiems ne euro zonos NCB pagal pakoreguotą ECB kapitalo pasirašymo raktą. Apie tai paskelbtas atskiras pranešimas spaudai.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Williamui Lelieveldtui, tel. +49 69 1344 7316.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai