Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • 30 Ιανουαρίου 2020

Η ΕΚΤ χαιρετίζει την κύρωση της συμφωνίας σχετικά με την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Η ΕΚΤ εκφράζει τη λύπη της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
  • Οι τράπεζες πρέπει τώρα να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή των σχεδίων τους για το Brexit.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέφρασε τη λύπη της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit). Η ΕΚΤ χαιρετίζει ωστόσο την κύρωση της συμφωνίας σχετικά με την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία έτη, η ΕΚΤ έλαβε μέτρα προκειμένου να προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα και θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας. Η ΕΚΤ τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει τώρα να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή των σχεδίων τους για το Brexit με βάση τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde: «Με μεγάλη λύπη παρακολουθούμε την αποχώρηση των Βρετανών φίλων μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία, όμως, θα θέσει τις βάσεις για μια εύτακτη αποχώρηση η οποία δεν θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση. Θα εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η αναστάτωση που θα προκαλέσει το Brexit θα είναι η ελάχιστη δυνατή για τους πολίτες, τους εργοδότες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές στη ζώνη του ευρώ και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.»

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Η ΕΚΤ και η Bank of England ενεργοποίησαν συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων τον Μάρτιο του 2019 μέσω της οποίας η Bank of England προσφέρεται να δανείζει ευρώ στις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου σε εβδομαδιαία βάση. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, το Ευρωσύστημα θα είναι έτοιμο να δανείσει λίρες Αγγλίας σε τράπεζες της ζώνης του ευρώ αν προκύψει ανάγκη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν πιθανές πηγές έντασης για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  • Στο πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, η ΕΚΤ διεκπεραίωσε περίπου 25 διαδικασίες αδειοδότησης για τράπεζες που θα μετεγκατασταθούν στη ζώνη του ευρώ και αξιολόγησε σχέδια για το Brexit 42 τραπεζών της ζώνης του ευρώ οι οποίες θα διατηρήσουν τα υποκαταστήματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ. Προσδοκία της ΕΚΤ είναι ότι οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τα σχέδιά τους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο παρελθόν - συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής τα οποία συμφώνησαν με τις εποπτικές αρχές.
  • Η ΕΚΤ και οι αντισυμβαλλόμενοί της στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Για τον σκοπό αυτό, συμφώνησαν να υπογράψουν μνημόνιο συνεννόησης που θα επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συντονίζουν την εποπτεία των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων.
  • Η Bank of England θα αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Το μερίδιο της Bank of England στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, το οποίο ανέρχεται επί του παρόντος σε 14,3%, θα ανακατανεμηθεί τόσο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ όσο και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Σχετικά με το θέμα αυτό έχει δημοσιευθεί ξεχωριστό δελτίο Τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου