Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE
  • 30. jaanuar 2020

EKP tunneb heameelt Ühendkuningriigi korrakohase EList väljaastumise lepingu ratifitseerimise üle

  • EKP väljendab kahetsust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise üle.
  • EKP-l on valmisolek igasugusteks olukordadeks ning ta jälgib finantsturgude arengut.
  • Pangad peavad nüüd jätkama Brexitiga seotud tegevuskavade elluviimist.

Euroopa Keskpank (EKP) väljendas kahetsust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise üle. EKP tervitab siiski Ühendkuningriigi korrakohase väljaastumise lepingu ratifitseerimist. Möödunud kuudel ja aastatel on EKP astunud samme, et tagada valmisolek igasugusteks olukordadeks, ning ta jälgib hinnastabiilsuse säilitamiseks edaspidigi tähelepanelikult finantsturgude arengut. EKP rõhutab, et pangad peavad nüüd jätkama oma Brexitiga seotud tegevuskavade elluviimist vastavalt kokkulepitud ajakavadele.

EKP president Christine Lagarde sõnas: „Meil on väga kahju, et meie Briti sõbrad on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. Väljaastumisleping aga võimaldab siiski teha seda korrakohaselt ja sujuvamalt. Teeme omalt poolt kõik selleks, et Brexit tekitaks euroala riikide, aga ka kogu ülejäänud ELi riikide kodanikele, tööandjatele ja finantsturgudele võimalikult vähe probleeme.”

EKP konkreetsed ettevalmistused hõlmavad järgmist:

  • 2019. aasta märtsis aktiveerisid EKP ja Inglise keskpank välisvaluuta vahetustehingute kokkuleppe, mille alusel pakub Inglise keskpank iganädalaselt Ühendkuningriigi pankadele eurosid. Sama kokkuleppe raames on eurosüsteem valmis pakkuma euroala pankadele vajaduse korral naelsterlingeid. See vähendab võimalikke stressiallikaid finantssüsteemis.
  • EKP pangandusjärelevalve on läbi vaadanud ligikaudu 25 tegevusloataotlust euroalale ümberasuvatelt pankadelt. Samuti on ta andnud hinnangu Brexitiga seotud tegevuskavadele, mille on esitanud 42 panka, kes säilitavad oma Ühendkuningriigis tegutsevad filiaalid pärast Ühendkuningriigi EList lahkumist. EKP eeldab, et pangad jätkavad oma tegevuskavade täitmist vastavalt varem võetud kohustustele ning järgivad seejuures järelevalveasutustega kokku lepitud ajakavasid.
  • EKP ja tema Ühendkuningriigi partnerid on astunud samme pangandusjärelevalve valdkonnas hea koostöö jätkamiseks ka pärast üleminekuperioodi lõppu. Sel eesmärgil lepiti kokku vastastikuse mõistmise memorandumis, mis võimaldab järelevalveasutustel jätkata teabevahetust ja kooskõlastada piiriüleste pangagruppide järelevalvet.
  • Inglise keskpank lahkub Euroopa Keskpankade Süsteemist. Inglise keskpanga praegune osa (14,3%) EKP märgitud kapitalis jagatakse ümber euroala ja ülejäänud euroalaväliste riikide keskpankade vahel vastavalt EKP kapitali märkimise ajakohastatud alusele. Üksikasjalikumat teavet saab sellekohasest pressiteatest.

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel: +49 69 1344 7316).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid