Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 30 januari 2020

ECB verwelkomt ratificatie van akkoord over ordelijke uittreding VK uit Europese Unie

  • ECB betreurt vertrek Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie
  • Centrale bank op alle eventualiteiten voorbereid, volgt ontwikkelingen op de financiële markten
  • Banken moeten nu voortgang maken met uitvoering brexitplannen

De Europese Centrale Bank (ECB) betreurt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De ECB is evenwel verheugd over de ratificatie van het akkoord over een ordelijk vertrek van het VK. De afgelopen maanden en jaren heeft de ECB stappen ondernomen om zich voor te bereiden op alle risico’s en ze zal de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend blijven volgen om de stabiliteit te bewaren. De ECB benadrukt dat de banken nu voortgang moeten maken met de uitvoering van hun brexitplannen, in overeenstemming met de overeengekomen tijdschema's.

ECB-president Christine Lagarde zei hierover het volgende: “Het is erg jammer dat onze Britse vrienden de Europese Unie verlaten. Dit akkoord zal evenwel de weg vrijmaken voor een ordelijk en minder verstorend vertrek. We zullen er hard aan werken om zeker te stellen dat de brexit zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de burgers, werkgevers en financiële markten in het eurogebied en in de rest van de EU.”

De ECB heeft met name de volgende voorbereidingen getroffen:

  • In maart 2019 hebben de ECB en de Bank of England een valutaswapovereenkomst in werking gesteld. Via deze overeenkomst biedt de Bank of England wekelijks leningen in euro’s aan Britse banken aan. Als onderdeel van diezelfde overeenkomst staat het Eurosysteem klaar om, indien nodig, kredieten in Britse ponden te verlenen aan banken uit het eurogebied. Dit zal mogelijke bronnen van stress in het financiële stelsel verminderen.
  • Wat het bankentoezicht betreft, heeft de ECB ongeveer 25 vergunningsprocedures voor de verplaatsing van banken naar het eurogebied verwerkt en de brexitplannen beoordeeld van 42 banken uit het eurogebied die na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU hun bijkantoren in het Verenigd Koninkrijk behouden. De ECB verwacht nu van de banken dat ze hun plannen uitvoeren in overeenstemming met de toezeggingen die ze in het verleden hebben gedaan, met inbegrip van de uitvoeringstermijnen die ze met hun toezichthouders zijn overeengekomen.
  • De ECB en haar tegenhangers in het VK hebben stappen ondernomen met het oog op een voortgezette goede samenwerking op het gebied van bankentoezicht, ook na de overgangsperiode. Hiertoe werd een memorandum van overeenstemming opgesteld, dat de toezichthouders in staat stelt de uitwisseling van informatie voort te zetten en het toezicht op grensoverschrijdende bankgroepen te coördineren.
  • De Bank of England zal het Europees Stelsel van centrale banken verlaten. Het huidige aandeel van de Bank of England in het geplaatste kapitaal van de ECB, dat 14,3% bedraagt, wordt herverdeeld over zowel de nationale centrale banken (NCB's) in het eurogebied als de resterende NCB’s buiten het eurogebied, op basis van een aangepaste verdeelsleutel voor de plaatsing van het kapitaal van de ECB. Daarover is een apart persbericht verschenen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media