SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE
  • 30. januar 2020

ECB hilser ratificeringen af aftalen om Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Den Europæiske Union velkommen

  • ECB beklager, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union.
  • ECB er forberedt på alle tænkelige scenarier og overvåger udviklingen på finansmarkederne.
  • Det er nu nødvendigt, at bankerne går videre med implementeringen af deres brexitplaner.

Den Europæiske Centralbank (ECB) beklager, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union. ECB hilser dog ratificeringen af aftalen om Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden velkommen. I de seneste måneder og år har ECB truffet forberedelser til alle tænkelige scenarier og vil fortsat nøje overvåge udviklingen på finansmarkederne for at opretholde stabiliteten. ECB understreger, at bankerne nu bør gå videre med gennemførelsen af deres brexitplaner i overensstemmelse med de aftalte tidsfrister.

ECB's formand Christine Lagarde udtaler: "Vi beklager meget, at vores britiske venner forlader Den Europæiske Union. Denne aftale vil dog bane vejen for en velordnet og mindre forstyrrende udtræden. Vi vil arbejde hårdt på at sikre, at brexit giver så få forstyrrelser som muligt for borgere, arbejdsgivere og finansielle markeder i euroområdet og i resten af EU."

Helt specifikt har ECB truffet følgende forberedelser:

  • ECB og Bank of England aktiverede en valutaswapaftale i marts 2019, som giver Bank of England mulighed for at låne euro til britiske banker på ugentlig basis. Som led i den samme aftale er Eurosystemet parat til at låne britiske pund til bankerne i euroområdet, hvis det bliver nødvendigt. Det vil mindske eventuelle kilder til stress i det finansielle system.
  • Hvad angår banktilsyn, har ECB behandlet omkring 25 licensudstedelsesprocedurer for banker, der flytter virksomhed til euroområdet, og vurderet brexitplanerne for 42 euroområdebanker, som beholder deres britiske filialer, efter at Det Forenede Kongerige har forladt EU. ECB forventer nu, at bankerne gennemfører deres planer i overensstemmelse med de forpligtelser, de har indgået – herunder de implementeringsfrister, som de har aftalt med tilsynsmyndighederne.
  • ECB og ECB's britiske modparter har taget skridt til at sikre et fortsat godt samarbejde på banktilsynsområdet, også efter at overgangsperioden er udløbet. I den forbindelse er der indgået et aftalememorandum, som gør det muligt for tilsynsmyndighederne fortsat at udveksle information og koordinere tilsynet med grænseoverskridende bankkoncerner.
  • Bank of England forlader Det Europæiske System af Centralbanker. Bank of Englands nuværende andel af ECB's tegnede kapital på 14,3 pct. vil blive fordelt på både de nationale centralbanker i og uden for euroområdet på grundlag af en opdateret fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB. Der er offentliggjort en separat pressemeddelelse om dette.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt