Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 30. janvārī

ECB atzinīgi vērtē līguma par sakārtotu Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ratifikāciju

  • ECB izsaka nožēlu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES.
  • Centrālā banka ir gatava visām iespējamām situācijām un monitorē finanšu tirgu norises.
  • Tagad bankām apņēmīgi jāīsteno breksita plāni.

Eiropas Centrālā banka (ECB) izteikusi nožēlu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. Taču ECB atzinīgi vērtē līguma par sakārtotu Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ratifikāciju. Pēdējo mēnešu un gadu laikā ECB veikusi pasākumus, lai sagatavotos visām iespējamām situācijām, un turpinās rūpīgi monitorēt norises finanšu tirgos, lai saglabātu stabilitāti. ECB uzsver, ka tagad bankām saskaņā ar noteikto grafiku apņēmīgi jāīsteno breksita plāni.

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) atzīmēja: "Mums ir ļoti žēl, ka mūsu britu draugi pamet Eiropas Savienību. Taču šis līgums pavērs ceļu uz sakārtotu un mazāk postošu izstāšanos. Mēs pieliksim visas pūles, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk postošu breksita ietekmi uz iedzīvotājiem, darba devējiem un finanšu tirgiem euro zonā un pārējās ES valstīs."

Konkrētāk, ECB veikusi šādus sagatavošanās pasākumus.

  • 2019. gada martā ECB un Bank of England aktivizēja valūtas mijmaiņas līgumu, saskaņā ar kuru Bank of England reizi nedēļā piedāvā Apvienotās Karalistes bankām aizdevumus euro. Tā paša līguma ietvaros Eurosistēma ir gatava nepieciešamības gadījumā izsniegt aizdevumus Lielbritānijas sterliņu mārciņās euro zonas bankām. Tas mazinās iespējamos stresa avotus finanšu sistēmā.
  • Banku uzraudzības jomā ECB izskatīja aptuveni 25 iesniegumus licences saņemšanai no bankām, kuras pārceļ darbību uz euro zonu, un novērtēja 42 euro zonas banku, kuras saglabās savas filiāles Apvienotajā Karalistē pēc tās izstāšanās no ES, breksita plānus. ECB sagaida, ka tagad bankas īstenos šos plānus atbilstoši nosacījumiem, kurus tās pagātnē uzņēmušās pildīt, t.sk. īstenošanas termiņiem, par kuriem tās vienojušās ar saviem uzraugiem.
  • ECB un Apvienotās Karalistes partneri veikuši pasākumus, lai turpmāk – arī pēc pārejas perioda beigām – nodrošinātu labu sadarbību banku uzraudzības jomā. Lai to panāktu, tika izstrādāts saprašanās memorands, kas ļaus uzraugiem arī turpmāk apmainīties ar informāciju un koordinēt pārrobežu banku grupu uzraudzību.
  • Bank of England izstāsies no Eiropas Centrālo banku sistēmas. Bank of England pašreizējā daļa ECB parakstītajā kapitālā (14.3%) tiks pārdalīta starp euro zonas valstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) un pārējām ārpus euro zonas esošo valstu NCB, pamatojoties uz aktualizēto ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu. Par šo tēmu sagatavots atsevišķs paziņojums presei.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem