Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB tillkännager detaljer om penningpolitiska transaktioner med förfallodatum fram till december 2016

5 juni 2014

ECB-rådet beslutade idag att fortsätta genomföra huvudsakliga refinansieringstransaktioner i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge det behövs, åtminstone till slutet av Eurosystemets uppfyllandeperiod som löper ut i december 2016.

ECB-rådet beslutade också att genomföra de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre månader som fastränteanbud med full tilldelning. Tilldelning ska ske före slutet av Eurosystemets uppfyllandeperiod som löper ut i december 2016. Räntorna på dessa 3-månaderstransaktioner kommer att sättas till den genomsnittliga räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna över hela löptiden för de respektive långfristiga refinansieringstransaktionerna.

Vidare har ECB-rådet beslutat att inte längre genomföra Eurosystemets särskilda refinansieringstransaktioner med en löptid på en uppfyllandeperiod, efter den transaktion som tilldelas den 10 juni 2014.

Slutligen beslutade ECB-rådet att ställa in den veckovisa finjusterande transaktion, som steriliserar den likviditet som tillförts inom ramen för värdepappersprogrammet, efter den transaktion som tilldelas den 10 juni 2014.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media