PRESSMEDDELANDE

ECB tillkännager detaljer om penningpolitiska transaktioner med förfallodatum fram till december 2016

5 juni 2014

ECB-rådet beslutade idag att fortsätta genomföra huvudsakliga refinansieringstransaktioner i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge det behövs, åtminstone till slutet av Eurosystemets uppfyllandeperiod som löper ut i december 2016.

ECB-rådet beslutade också att genomföra de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre månader som fastränteanbud med full tilldelning. Tilldelning ska ske före slutet av Eurosystemets uppfyllandeperiod som löper ut i december 2016. Räntorna på dessa 3-månaderstransaktioner kommer att sättas till den genomsnittliga räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna över hela löptiden för de respektive långfristiga refinansieringstransaktionerna.

Vidare har ECB-rådet beslutat att inte längre genomföra Eurosystemets särskilda refinansieringstransaktioner med en löptid på en uppfyllandeperiod, efter den transaktion som tilldelas den 10 juni 2014.

Slutligen beslutade ECB-rådet att ställa in den veckovisa finjusterande transaktion, som steriliserar den likviditet som tillförts inom ramen för värdepappersprogrammet, efter den transaktion som tilldelas den 10 juni 2014.

Kontakt för media