Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει τα χαρακτηριστικά των πράξεων νομισματικής πολιτικής με διακανονισμό έως τον Δεκέμβριο 2016

5 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα να συνεχίσει να διενεργεί τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της περιόδου τήρησης του Ευρωστήματος του Δεκεμβρίου 2016.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διενεργήσει τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών με ημερομηνία κατανομής πριν από τη λήξη της περιόδου τήρησης του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2016 ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή. Το επιτόκιο αυτών των πράξεων διάρκειας τριών μηνών θα είναι το μέσο επιτόκιο των ΠΚΑ, όπως θα διαμορφωθεί στη διάρκεια της αντίστοιχης ΠΠΜΑ.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διακόψει τη διενέργεια των ειδικών πράξεων αναχρηματοδότησης διάρκειας μίας περιόδου τήρησης, μετά την πράξη με προγραμματισμένη κατανομή στις 10 Ιουνίου 2014.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει την εβδομαδιαία πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την απορρόφηση των επιδράσεων της ρευστότητας που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, μετά την πράξη με προγραμματισμένη κατανομή στις 10 Ιουνίου 2014.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου