Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB paziņo līdz 2016. gada decembrim veicamo monetārās politikas operāciju iezīmes

2014.5.06.

ECB Padome šodien pieņēma lēmumu turpināt veikt Eurosistēmas galvenās refinansēšanas operācijas (GRO), izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams un vismaz līdz Eurosistēmas rezervju prasību izpildes periodam, kas beidzas 2016. gada decembrī.

Turklāt Padome nolēma līdz Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda, kurš beidzas 2016. gada decembrī, beigām veikt 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ITRO), izmantojot fiksētas procentu likmes izsoļu procedūras ar pilna apjoma piešķīrumu. Procentu likmes šajās 3 mēnešu operācijās visu attiecīgās ITRO laiku būs fiksētas atbilstoši GRO vidējai procentu likmei.

Turklāt Padome pieņēma lēmumu pēc operācijas, kura tiks veikta 2014. gada 10. jūnijā, pārtraukt Eurosistēmas speciāla termiņa refinansēšanas operācijas ar dzēšanas termiņu viens rezervju prasību izpildes periods.

Visbeidzot, Padome pieņēma lēmumu pēc operācijas, kas tiks veikta 2014. gada 10. jūnijā, apturēt iknedēļas precizējošās operācijas, kas sterilizē "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros nodrošināto likviditāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem