Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB maakt kenmerken van monetairbeleidstransacties met verrekening tot december 2016 bekend

5 juni 2014

De Raad van Bestuur van de ECB heeft vandaag besloten zijn basisherfinancieringstransacties te blijven uitvoeren als vaste-rentetenderprocedures met volledige toewijzing, zolang als nodig is en ten minste tot het einde van de reserve-aanhoudingsperiode van het Eurosysteem die afloopt in december 2016.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur besloten de driemaands langerlopende herfinancieringstransacties die zullen worden toegewezen tot het einde van de reserve-aanhoudingsperiode van het Eurosysteem die afloopt in december 2016, uit te voeren als vaste-rentetenderprocedures met volledige toewijzing. De rentetarieven bij deze driemaands transacties zullen worden vastgesteld op de gemiddelde rente bij de basisherfinancieringstransacties gedurende de looptijd van de betreffende langerlopende herfinancieringstransactie.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur besloten de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem met een bijzondere looptijd, meer bepaald met een looptijd van één aanhoudingsperiode, te beëindigen, na de op 10 juni 2014 toe te wijzen transactie.

Tenslotte heeft de Raad van Bestuur besloten de wekelijkse “fine-tuning”-transactie voor de “sterilisatie” (neutralisatie) van de via het Programma voor de effectenmarkten geïnjecteerde liquiditeit, op te schorten, na de op 10 juni 2014 toe te wijzen transactie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media