Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n rahapoliittisten operaatioiden toteutustapa joulukuuhun 2016 saakka

5.6.2014

EKP:n neuvosto päätti tänään, että perusrahoitusoperaatiot toteutetaan edelleen kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. Näin toimitaan niin kauan kuin on tarpeen ja ainakin joulukuussa 2016 päättyvän pitoajanjakson loppuun saakka.

EKP:n neuvosto päätti myös, että joulukuussa 2016 päättyvän pitoajanjakson loppuun saakka kaikki kolmen kuukauden pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina ja niissä tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. Näiden kolmen kuukauden rahoitusoperaatioiden kiinteänä korkona käytetään perusrahoitusoperaatioiden keskimääräistä korkoa kulloisenkin operaation ajalta.

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että rahoitusoperaatioita ei 10.6.2014 suoritettavan operaation jälkeen enää toteuteta yhden pitoajanjakson mittaisella poikkeavalla maturiteetilla.

Samoin päätettiin, että 10.6.2014 suoritettavan operaation jälkeen ei toistaiseksi enää toteuteta viikoittaisia hienosäätöoperaatioita velkapaperiohjelman likviditeettivaikutuksen neutraloimiseksi.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt