Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB oznamuje podrobnosti operácií menovej politiky realizovaných do decembra 2016

5. júna 2014

Rada guvernérov ECB sa dnes rozhodla pokračovať v realizácii hlavných refinančných operácií formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov dovtedy, kým to bude potrebné, a minimálne do konca udržiavacieho obdobia Eurosystému pre povinné minimálne rezervy končiaceho sa v decembri 2016.

Rada guvernérov okrem toho rozhodla, že trojmesačné dlhodobejšie refinančné operácie realizované do konca udržiavacieho obdobia Eurosystému pre povinné minimálne rezervy končiaceho sa v decembri 2016, sa uskutočnia formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov. Sadzby týchto trojmesačných operácií budú stanovené ako priemer sadzieb hlavných refinančných operácií uskutočnených počas trvania príslušných dlhodobejších refinančných operácií.

Rada guvernérov tiež rozhodla o ukončení realizácie refinančných operácií Eurosystému so špeciálnou dobou splatnosti v dĺžke jedného udržiavacieho obdobia po uskutočnení operácie stanovenej na 10. júna 2014.

Rada guvernérov sa zároveň rozhodla pozastaviť týždenné dolaďovacie operácie určené na sterilizáciu likvidity poskytnutej v rámci programu pre trhy s cennými papiermi po operácii stanovenej na 10. júna 2014.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá