Menu
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ESB najavljuje obilježja operacija monetarne politike koje će biti namirene do prosinca 2016.

5. lipnja 2014.

Upravno vijeće ESB-a danas je odlučilo nastaviti s provedbom glavnih operacija refinanciranja putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom onoliko drugo koliko bude potrebno, a najkasnije do kraja razdoblja održavanja pričuva Eurosustava koje završava u prosincu 2016.

Nadalje, Upravno vijeće odlučilo je provesti tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja koje će biti dodijeljene do kraja razdoblja održavanja pričuva Eurosustava koje završava u prosincu 2016. putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom. Kamatne stope u tim tromjesečnim operacijama bit će fiksirane na razini prosječne kamatne stope u glavnim operacijama refinanciranja za razdoblje trajanja pojedine operacije dugoročnijeg refinanciranja.

Upravno vijeće također je odlučilo obustaviti operacije refinanciranja Eurosustava s posebnim rokom dospijeća u trajanju od jednog razdoblja održavanja, nakon operacije koja će biti dodijeljena 10. lipnja 2014.

Naposljetku, Upravno vijeće odlučilo je obustaviti tjednu operaciju fine prilagodbe radi steriliziranja likvidnosti ubrizgane u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira, nakon operacije koja će biti dodijeljena 10. lipnja 2014.

Speaking engagements

Kontaktni podatci za medije