Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila način izvajanja operacij denarne politike s poravnavo do decembra 2016

5. junij 2014

Svet ECB je danes sklenil, da se bodo operacije glavnega refinanciranja še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, in sicer tako dolgo, kot bo potrebno, vsekakor pa vsaj do konca Eurosistemovega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se konča decembra 2016.

Sklenil je tudi, da bodo 3-mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja, ki bodo dodeljene pred koncem Eurosistemovega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se konča decembra 2016, izvedene v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo. Obrestne mere v teh 3-mesečnih operacijah bodo fiksirane na ravni povprečne obrestne mere v operacijah glavnega refinanciranja v času trajanja posamezne operacije dolgoročnejšega refinanciranja.

Poleg tega je Svet ECB sklenil, da se bodo po operaciji, dodeljeni 10. junija 2014, prenehale izvajati Eurosistemove operacije refinanciranja s posebno zapadlostjo v dolžini enega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv.

Svet ECB je tudi sklenil, da se bo po operaciji, dodeljeni 10. junija 2014, prenehalo izvajanje tedenskih operacij finega uravnavanja za umikanje likvidnosti, ki je bila zagotovljena s programom v zvezi s trgi vrednostnih papirjev.

Speaking engagements

Stiki za medije