Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ приветства решението на Европейския парламент за създаване на единен надзорен механизъм

12 септември 2013 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) приветства днешното гласуване в Европейския парламент на законодателен акт, който подготвя условията за създаване на банков съюз. Съгласно Регламент на Съвета за възлагане на ЕЦБ на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор на кредитните институции (регламентът), ще бъде създадена нова система за банков надзор, като се въвежда единен надзорен механизъм за банките в еврозоната (и други държави членки на ЕС, пожелали да се присъединят към единния надзорен механизъм). Това е важна стъпка към възстановяването на доверието в европейската банкова система.

Регламентът ще влезе в сила след одобряването му от Съвета на ЕС и публикуването му в Официален вестник на ЕС. Влизането му в сила ще даде възможност на ЕЦБ да постави официално началото на всички основни подготвителни дейности, така че да бъде в състояние да поеме пълноценно надзорните си задачи 12 месеца по-късно.

Днешният ден бележи реална стъпка към изграждането на банков съюз, който е основен елемент на действителния икономически и паричен съюз. Ще направим всичко по силите си да изпълним всички организационни изисквания, така че да поемем изпълнението на надзорните си задължения една година след влизането в сила на законодателния акт и очакваме нетърпение да работим съвместно с националните органи, за да допринесем за възстановяване на доверието в банковия сектор,“ каза Марио Драги, Председател на ЕЦБ.

Успоредно с приемането на регламента г-н Драги и председателят на Европейския парламент Мартин Шулц подписаха декларация, в която двете институции поемат ангажимента да сключат официално Междуинституционално споразумение, уреждащо практически аспекти на сътрудничеството по въпросите, свързани с единния надзорен механизъм.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите