Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC przyjmuje z zadowoleniem głosowanie Parlamentu Europejskiego za utworzeniem jednolitego mechanizmu nadzorczego

12 września 2013

Europejski Bank Centralny (EBC) wyraża zadowolenie z dzisiejszego przegłosowania przez Parlament Europejski aktu prawnego, który otwiera drogę do utworzenia unii bankowej. Na mocy rozporządzenia Rady powierzającego EBC szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (zwanego dalej rozporządzeniem) powstanie nowy system nadzoru bankowego, w ramach którego zostanie powołany jednolity mechanizm nadzorczy dla banków w strefie euro (oraz w innych państwach członkowskich, które zechcą przystąpić do tego mechanizmu). Jest to wielki krok w stronę przywrócenia zaufania do europejskiego systemu bankowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Radę UE i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, po czym EBC będzie mógł formalnie rozpocząć wszystkie niezbędne przygotowania, aby 12 miesięcy później móc w pełni podjąć realizację zadań nadzorczych.

Ten dzień wyznacza prawdziwy krok naprzód w procesie tworzenia unii bankowej, będącej centralnym elementem autentycznej unii gospodarczej i walutowej. Dołożymy wszelkich starań, by spełnić wszystkie wymagania organizacyjne w celu podjęcia zadań nadzorczych rok po wejściu w życie rozporządzenia. Cieszy nas perspektywa współpracy z krajowymi organami nadzoru na rzecz odbudowy zaufania do sektora bankowego”, powiedział prezes EBC Mario Draghi.

Równolegle z przyjęciem rozporządzenia Mario Draghi i Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, podpisali deklarację, w której obie instytucje zobowiązują się do formalnego zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego praktycznych aspektów współpracy w sprawach związanych z jednolitym mechanizmem nadzorczym.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami