Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ χαιρετίζει την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενιαίου εποπτικού μηχανισμού

12 Σεπτεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία που ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας, με τη σύσταση ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ (και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που επιθυμούν να ενταχθούν στον μηχανισμό αυτό). Αυτό αποτελεί σημαντικότατο βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Έτσι, η ΕΚΤ θα μπορέσει να ξεκινήσει επισήμως όλες τις βασικές προπαρασκευαστικές εργασίες, προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα εποπτικά της καθήκοντα 12 μήνες αργότερα.

« Η σημερινή ημέρα αποτελεί πραγματικό βήμα προς τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης, βασικό στοιχείο μιας ουσιαστικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουμε όλες τις οργανωτικές απαιτήσεις, με σκοπό να αναλάβουμε τις εποπτικές μας αρμοδιότητες ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ των νομοθετικών διατάξεων, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές για να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Mario Draghi.

Παράλληλα με την έγκριση του κανονισμού, ο κ. Draghi και ο κ. Martin Schulz, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπέγραψαν δήλωση σύμφωνα με την οποία αμφότεροι οι οργανισμοί δεσμεύονται να συνάψουν επισήμως διοργανική συμφωνία σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της συνεργασίας τους για ζητήματα που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου