Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB välkomnar Europaparlamentets omröstning om inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism

12 september 2013

Europeiska centralbanken (ECB) välkomnar Europaparlamentets omröstning idag om lagstiftning som ska bana väg för inrättandet av en bankunion. Ett nytt banktillsynssystem kommer att inrättas enligt rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (nedan kallad förordningen), som kommer att ligga till grund för en gemensam tillsynsmekanism för bankerna i euroområdet (och övriga EU-medlemsstater som vill ansluta sig till den gemensamma tillsynsmekanismen). Detta är ett stort steg mot att återställa förtroendet för det europeiska banksystemet.

Förordningen kommer att träda i kraft när rådet har godkänt den och den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter dess ikraftträdande kan ECB formellt komma igång med de viktigaste förberedelserna, så att den ett år senare kan ta sig an samtliga tillsynsuppgifter.

ECB:s ordförande Mario Draghi sade att detta innebär ett stort steg mot att inrätta en bankunion som utgör en viktig del av en verklig ekonomisk och monetär union Han sade vidare att ECB kommer att göra allt för att tillgodose alla organisatoriska krav för att kunna ta sig an tillsynsuppgifterna ett år efter att lagstiftningen träder i kraft och att ECB ser fram emot att arbeta med nationella myndigheter för att bidra till att förtroendet för banksektorn återställs.

Parallellt med antagandet av förordningen undertecknade Mario Draghi och Europaparlamentets talman Martin Schulz en förklaring, enligt vilken de båda institutionerna åtar sig att formellt ingå ett interinstitutionellt avtal om de praktiska frågorna om deras samarbete kring den gemensamma tillsynsmekanismen.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media