Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB uvítala hlasování Evropského parlamentu o vytvoření jednotného mechanismu dohledu

12. září 2013

Evropská centrální banka (ECB) uvítala dnešní hlasování Evropského parlamentu o právních předpisech, jež připravují půdu pro zřízení bankovní unie. Na základě nařízení Rady, kterým se ECB svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi („nařízení“), bude vytvořen nový systém bankovního dohledu, v jehož rámci vznikne jednotný mechanismus dohledu nad bankami v eurozóně (a v dalších členských státech EU, které se k jednotnému mechanismu dohledu hodlají připojit). Jedná se o důležitý krok na cestě k obnovení důvěry v evropský bankovní systém.

Nařízení vstoupí v platnost poté, co jej schválí Rada EU a bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU. Následně bude ECB moci formálně zahájit všechny nejdůležitější přípravné činnosti tak, aby byla o 12 měsíců později schopna plně převzít své úkoly v oblasti dohledu.

„Dnešek představuje výrazný krok kupředu při vytváření bankovní unie, která je jedním ze stěžejních prvků skutečné hospodářské a měnové unie. Učiníme vše pro to, aby byly realizovány všechny organizační požadavky tak, abychom rok poté, co toto nařízení vstoupí v platnost, převzali naše úkoly v oblasti dohledu, a těšíme se na spolupráci s vnitrostátními orgány, v rámci níž budeme moci přispět k obnovení důvěry v bankovní sektor,“ uvedl prezident ECB Mario Draghi

Souběžně s přijetím tohoto nařízení podepsali Mario Draghi a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz prohlášení, ve kterém se oba orgány zavazují formálně uzavřít interinstitucionální dohodu o praktických stránkách své spolupráce v otázkách souvisejících s jednotným mechanismem dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média