SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB hilser Europa-Parlamentets tilslutning til oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme velkommen

12. september 2013

Den Europæiske Centralbank (ECB) hilser resultatet af dagens afstemning i Europa-Parlamentet om lovgivningen, som baner vej for oprettelse af en bankunion, velkommen. I henhold til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (forordningen) vil der med etableringen af den fælles tilsynsmekanisme for bankerne i euroområdet (og i andre EU-lande, som ønsker at tilslutte sig den fælles tilsynsmekanisme) blive skabt et nyt banktilsynssystem. Dette er et stort skridt på vejen til at genskabe tilliden til det europæiske banksystem.

Forordningen træder i kraft, når den er godkendt af Rådet og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Dens ikrafttræden vil formelt gøre ECB i stand til at gå i gang med alle vigtige forberedende aktiviteter, således at det bliver muligt at overtage de tilsynsmæssige opgaver 12 måneder senere.

"I dag er vi kommet et vigtigt skridt nærmere oprettelsen af en bankunion, der er et centralt element i en egentlig økonomisk og monetær union. Vi vil gøre vores yderste for at træffe alle nødvendige organisatoriske foranstaltninger med henblik på at overtage tilsynsansvaret ét år efter lovgivningens ikrafttræden og ser frem til samarbejdet med de nationale myndigheder om at bidrage til genskabelsen af tilliden til banksektoren", udtalte Mario Draghi, formand for ECB.

Parallelt med vedtagelsen af forordningen underskrev Mario Draghi og Europa-Parlamentets formand Martin Schulz en erklæring, som forpligter begge institutioner til at indgå en formel interinstitutionel aftale om de praktiske aspekter af deres samarbejde i spørgsmål vedrørende den fælles tilsynsmekanisme.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt