Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB uvítala hlasovanie Európskeho parlamentu o vytvorení jednotného mechanizmu dohľadu

12. septembra 2013

Európska centrálna banka (ECB) uvítala dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu o legislatíve, ktorá predstavuje základ vytvorenia bankovej únie. V súlade s nariadením Rady, ktorým sa ECB udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (ďalej len „nariadenie“), sa prostredníctvom zriadenia jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami v eurozóne (a v ďalších členských štátoch EÚ, ktoré sa budú chcieť do mechanizmu zapojiť), vytvorí nový systém bankového dohľadu. Ide o zásadný krok na ceste k obnoveniu dôvery v európsky bankový systém.

Nariadenie nadobudne účinnosť, keď ho schváli Rada EÚ a keď bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. ECB následne bude môcť formálne začať všetky hlavné prípravné práce, aby o dvanásť mesiacov neskôr mohla v plnej miere prevziať svoje úlohy v oblasti dohľadu.

Dnešný deň predstavuje skutočný krok vpred na ceste k vytvoreniu bankovej únie, ktorá je základným prvkom skutočnej hospodárskej a menovej únie. Vyvinieme maximálne úsilie na splnenie všetkých organizačných požiadaviek, s cieľom prevziať zodpovednosť v oblasti dohľadu rok potom, ako tento právny predpis nadobudne účinnosť, a tešíme sa na spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi v záujme obnovenia dôvery v bankový sektor,“ povedal prezident ECB Mario Draghi.

Súbežne s prijatím nariadenia Mario Draghi a predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz podpísali vyhlásenie, v ktorom sa obidve inštitúcie zaväzujú formálne uzavrieť medziinštitucionálnu dohodu o praktických aspektoch spolupráce v otázkach týkajúcich sa jednotného mechanizmu dohľadu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá