Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP väljendab heameelt Euroopa Parlamendi otsuse üle luua ühtne järelevalvemehhanism

12. september 2013

Euroopa Keskpank väljendab heameelt Euroopa Parlamendi tänase otsuse üle õigusakti kohta, mis sillutab teed pangandusliidu loomisele. ELi Nõukogu määrusega, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, luuakse uus ühtne järelevalvemehhanism euroala (ja teiste osaleda soovivate ELi liikmesriikide) pankadele. See on suur samm usalduse taastamisel Euroopa pangandussüsteemi vastu.

Määrus jõustub, kui ELi Nõukogu on selle heaks kiitnud ning see on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Määruse jõustumine võimaldab EKP-l teha kõik ametlikud ettevalmistused, et ta oleks suuteline täitma järelevalveülesandeid täies ulatuses hiljemalt 12 kuu möödudes.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul on tänane otsus käegakatsutavaks sammuks pangandusliidu loomise poole, mis on tõelise majandus- ja rahaliidu oluline element. EKP teeb kõik vajalikud ettevalmistused organisatsiooni asutamiseks, et võtta järelevalveülesanded täielikult enda kanda ühe aasta jooksul pärast määruse jõustumist ning aidata koostöös riikide järelevalveasutustega kaasa pangandussektori usaldusväärsuse taastamisele.

Samal ajal määruse vastuvõtmisega allkirjastasid EKP president Mario Draghi ja Euroopa Parlamendi president Martin Schulz deklaratsiooni institutsioonidevahelise ametliku kokkuleppe sõlmimise kohta. Kokkuleppes käsitletakse ühtse järelevalvemehhanismi valdkonnas tehtava koostöö praktilisi üksikasju.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid