Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Политиката на ЕЦБ в областта на околната среда отново получава сертификация по EMAS

3 август 2012 г.

Наскоро ЕЦБ получи нов екологичен сертификат в съответствие със стандарта ISO 14001 и Схемата на ЕС за управление на околната среда и одит (EMAS), след като през 2010 г. за първи път ѝ бе издаден такъв сертификат. Това е признание за дългосрочния ангажимент на ЕЦБ непрекъснато да подобрява работата си във връзка с опазването на околната среда, по-специално чрез намаляване до възможния минимум на екологичния отпечатък и на въглеродните емисии.

През 2007 г. ЕЦБ за първи път прие политика в областта на околната среда и за да гарантира постигане на целите си, банката въведе Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001 и EMAS, обхващаща всички дейности в сградите на ЕЦБ. ЕЦБ сега публикува втората актуализация на доклада си във връзка с околната среда. Докладът описва постигнатите през последните години резултати от дейността, свързана с околната среда, както и екологичните аспекти, цели и мерки, които да се приемат в рамката на следващата програма за околната среда.

Принос за опазването на околната среда

Друг висок резултат, отчетен през миналата година, доказва усилията на ЕЦБ да намали въздействието си върху околната среда и ангажимента да се изправи пред предизвикателства, различни от свързаните с финансовата криза. Основното постижение на Системата за управление на околната среда е положителната тенденция при екологосъобразната дейност. Въглеродният отпечатък на ЕЦБ за 2011 г. е изчислен на около 9000 тона въглеродни емисии, което представлява намаление от около 30 % в сравнение с 2009 г.

Други резултати, свързани с околната среда, включват: преминаването към възобновяеми енергийни източници за всички сгради на ЕЦБ и за строежа на новата ѝ сграда; фактът, че почти 100 % от използваната в ЕЦБ хартия (за ксерокопиране и отпечатване) се рециклира напълно и е с етикет „Син Ангел“ (Blue Angel); както и прилагането на корпоративната програма на Дойче Бан за железопътен транспорт без въглеродни емисии.

ЕЦБ се ангажира до 2013 г. да подобри в по-голяма степен екологосъобразната си дейност. Акцентът ще се постави върху увеличаване на осведомеността на персонала и ангажимент да се подкрепи целта за намаляване на общия въглероден отпечатък с още 10 %. За повече информация относно екологосъобразните действия и планове на ЕЦБ, изтеглете от приложената интернет връзка актуализирания за 2012 г. доклад на ЕЦБ във връзка с околната среда (наличен само на английски език).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите