Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ponownie uzyskuje certyfikat EMAS za politykę środowiskową

3 sierpnia 2012

EBC otrzymał właśnie po raz drugi certyfikat zgodności z normą ISO 14001 oraz unijnym systemem ekozarządzania i audytu EMAS; pierwszy certyfikat uzyskał w 2010 r. Jest to wyraz uznania dla długotrwałego dążenia EBC do ciągłej poprawy wyników w dziedzinie ochrony środowiska, obejmującej zwłaszcza zmniejszanie śladu ekologicznego i emisji dwutlenku węgla.

EBC wprowadził politykę ochrony środowiska w 2007 r. i na potrzeby jej realizacji wdrożył system zarządzania środowiskowego (EMS) zgodny z normą ISO 14001 i EMAS, obejmujący wszystkie działania prowadzone w siedzibie banku. Obecnie EBC publikuje drugą aktualizację swojego oświadczenia o ochronie środowiska. Przedstawia w nim swoje dokonania w dziedzinie ochrony środowiska z ostatnich lat, a także zagadnienia, cele ogólne i szczegółowe oraz działania, które zostaną uwzględnione w następnym programie środowiskowym.

Osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska

W minionym roku działania EBC na rzecz zmniejszenia śladu ekologicznego i sprostania wyzwaniom wykraczającym poza walkę z kryzysem finansowym ponownie zasłużyły na uznanie. Największym osiągnięciem EMS był pozytywny trend w wynikach w dziedzinie ochrony środowiska. Ślad węglowy EBC mierzony wielkością emisji dwutlenku węgla wyniósł w 2011 r. około 9 tys. ton, co oznacza spadek o około 30% od 2009 r.

Inne dokonania w dziedzinie ochrony środowiska to między innymi: przejście na odnawialne źródła energii we wszystkich budynkach oraz na placu budowy nowej siedziby EBC; papier używany w EBC do kopiowania i drukowania na potrzeby wewnętrzne jest prawie w 100% utylizowany i ma certyfikat „Blue Angel”; udział w programie korporacyjnym Deutsche Bahn propagującym podróżowanie koleją niepowodujące emisji dwutlenku węgla.

Do 2013 r. EBC pragnie jeszcze poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska. Będzie przy tym koncentrować się na podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników i redukcji swojego całkowitego śladu węglowego o kolejne 10%. Więcej informacji na temat działań i planów EBC w dziedzinie ekologii przedstawia najnowsze oświadczenie EBC o ochronie środowiska z 2012 r. (dostępne wyłącznie w języku angielskim).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami